Kurs na wózki widłowe

 

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI Z BUDOWY WÓZKA WIDŁOWEGO


1.    Podaj  definicję prądu elektrycznego, prądu stałego oraz przemiennego


Prąd elektryczny jest to uporządkowany przepływ ładunków elektrycznych w przewodniku.


Prąd stały jest to prąd ,którego natężenie i kierunek przepływu nie ulega zmianie w czasie.

Prąd przemienny jest to prąd, którego natężenie ,napięcie i kierunek przepływu, podlega okresowym regularnym zmianom

 

2.   Podać źródła prądu stałego i przemiennego

 

Źródłem prądu stałego  - prądnice prądu stałego, akumulatory, prostowniki

Źródłem prądu przemiennego  - prądnice( generatory) napędzane turbinami parowymi lub wodnymi wykorzystane przez przemył i odbiorców indywidualnych

 

3. Podać jednostki napięcia, natężenia mocy i rezystancji prądu elektrycznego

 

Napięcie – wolt 1(V), natężenie – amper (1A), moc – wat(W), rezystancji – om(Ω) I  =  ( A)

Natężenie prądu elektrycznego jest wprost proporcjonalne do napięcia i odwrotnie proporcjonalne do rezystancji

 

4.  Co to jest maszyna elektryczna – jest to urządzenie wirujące , przetwarzające pracę mechaniczną na energie elektryczną – w przypadku prądnicy, lub energii elektrycznej na pracę mechaniczną – w przypadku silnika. Prądnice prądu stałego i przemiennego

 

5. Podział maszyn elektrycznych – bocznikowe, szeregowe, bocznikowo – szeregowe

 

6. Omówić budowę silnik prądu stałego – jarzmo, wirnik, komutator, bieguny główne, uzwojenie wirnika, jarzmo szczotkowe, uzwojenie wzbudzające

 

7.  Budowa i działanie alternatora

 

Prądnica prądu stałego – podczas ruchu obrotowego wirnika do uzwojenia wirnika poprzez szczotki i pierścienie ślizgowe doprowadzony jest prąd z akumulatora na skutek czego powstaje pole magnetyczne, które w uzwojeniach stojana wytwarza prąd przemienny.

 

8. Omówić  zastosowanie akumulatora – w wózkach spalinowych źródłem napędu prądu stałego jest akumulator doładowywany przez prądnice lub alternator napędzany przez silnik spalinowy

 

9. Zastosowanie prostownik prądu elektrycznego – urządzenie przetwarzające prąd przemienny na prąd stały

 

10. Jaki prąd stosowany jest w wózkach z napędem elektrycznym akumulatorowym –  prąd stały znajdują zastosowanie w wózkach z napędem elektrycznym akumulatorowym do zasilania silników napędowych, oświetlenia, sygnalizacji i pozostałego wyposażenia elektrycznego


11.  Podać odbiorniki baterii akumulatora

 

Urządzenia rozruchowe – oświetlenie, pozostałe wyposażenie elektryczne

 

12.  Wymienić elementy sterujące pracą silnika w wózkach jezdniowych

 

Przełącznik kierunku obrotów  - służą do zmiany kierunku jazdy wózka posiadają blokadę uniemożliwiającą  gwałtowną zmianę kierunku jazdy, która może nastąpić po zatrzymaniu 

Wyłącznik – służą do włączania oraz wyłączania poszczególnych obwodów lub odbiorników energii elektrycznej ( pokrętło dźwignia)
Styczniki – łączniki elektryczne z napędem elektromagnetycznym służą do automatycznego sterowania pracą silników elektrycznych
Mikrołączniki – są stosowane głównie do sterowania elektromagnetycznymi napędami styczników i do blokad

13.  Podać zastosowanie stycznika elektrycznego

 

Styczniki – łączniki elektryczne z napędem elektromagnetycznym służą do automatycznego sterowania pracą silników elektrycznych

 

14.  Podać zastosowani mikrołącznika

 

Mikrołączniki – są stosowane głównie do sterowania elektromagnetycznymi napędami styczników i do blokad

 

15.  W jaki sposób zabezpiecza się układy elektryczne wózka przed przeciążeniem lub zawarciem

 

Parkując wózek elektryczny pamiętaj o konieczności ustawienia wyłącznika głównego w pozycję WYŁĄCZONE – w przypadku przepływu zbyt dużego prądu z powodu przeciążenia lub zwarcia w obwodzie stosuje się  bezpieczniki płytkowe drutowe lub inne bezzwłoczne.

Bezpieczniki małej mocy przyjęto znakować kolorami lub o tej samej mocy

 

16.  Podać główne zespoły i podzespoły mechaniczne  wózka

 

Podstawowe elementy wózka : Rama, układ jezdny, układ hamulcowy, blok napędowy, układy hydrauliczne osprzętu roboczego, kabina, elementy sygnalizacyjne

 

17.  Podać główne zespoły i podzespoły elektryczne  wózka

 

Światła przednie białe postojowe i mijania
Światła tylne czerwone pozycyjne, stop oraz cofania – białe
Światła kierunkowskazów pomarańczowe
Dopuszcza się stosowanie świateł dodatkowych szperacz i migających pomarańczowy kogut
Sygnał dźwiękowy (klakson)
Przerywany sygnał dźwiękowy w momencie tylnego biegu
Wózki elektryczne i spalinowe wyposażone w kabinę dla kierowcy powinny mieć zainstalowaną wycieraczkę szyby przedniej, okienka tylne lusterko boczne i możliwość wentylacji kabiny

 

18. Podać zabezpieczenia w układach hydraulicznych wózków

 

Układ hydrauliczny wózka wytwarza wysokie ciśnienie oleju potrzebne do napędu wszystkich siłowników potrzebnych do podnoszenia ciężarów i napędów  oprzyrządowania specjalnego, składa się z następujących części: pompa olejowa zębata, przewody, filtry olejowe rozdzielacza, zawór bezpieczeństwa,, dławiki przepływu ciężarów, składa się masztu standardowego lub Hilo, łańcuchów karotki stałej lub przesuwnej hydraulicznie. Zębów wideł z zabezpieczeniem, w odmianach specjalnych  obrotnicy lub innego osprzętu cylindrów podnoszenia i przechyłu masztu    

 

19. Wymienić urządzenia sygnalizujące w wózkach silnikowych

 

Dopuszcza się stosowanie świateł dodatkowych szperacz i migających pomarańczowy kogut
Sygnał dźwiękowy (klakson)
Przerywany sygnał dźwiękowy w momencie tylnego biegu

 

20.  Podział silników spalinowych

 

•    Silniki niskoprężne ( z zapłonem iskrowym), czterosuwowe, dwusuwowe
•    Silniki wysokoprężne ( z zapłonem samoczynnym)

 

21. Omówić układ smarowania silników spalinowych

 

•   Układ smarowania – smaruje trące się części, odprowadza zanieczyszczenia, chłodzi tłumiki, tłumi drgania, zapobiega korozji, w skład układu smarowania wchodzą pompa olejowa, filtry olejowe (zgrubne i dokładnego oczyszczania oraz w niektórych rozwiązaniach chłodnica oleju 

22.    Omówić układ chłodzenia silników spalinowych

 

•    Odprowadza zbędną ilość ciepła z silnika i utrzymuje właściwą temperaturę pracy – około 900c i składa się z następujących części : chłodnica, przewody elastyczne, pompa wodna, termostat, wentylator elektryczny chłodzenia

 

23.  Podać obwody elektryczne występujące w wózkach z napędem spalinowym

 

•    Obwód zapłonu, ładowania akumulatora, rozruchu, oświetlenia i sygnalizacji

24.  Podać parametry silnika spalinowego

 

•    Pojemność skokowa w cm3
•    Stopień sprężenia,
•    moc znamionowa kW
•    znamionowa prędkość obrotowa, ob./ min
•    maksymalny moment obrotowy Nm (niutonometr)
•    prędkość obrotowa biegu jałowego, Obr/min

 

25.  Podać definicję stopnia sprężenia oraz ile wynosi dla silników z zapłonem samoczynnym i iskrowym

 

•    Stopień sprężenia  - jest to stosunek największej do najmniejszej objętości cylindra, w położeniu zwrotnym tłoka lub inaczej stosunek pojemności komory spalania do pojemności cylindra
•    Dla silników benzynowych i gazowych wynosi od 9 do 12
•    Dla silników wysokoprężnych – diesel wynosi od 16 do 24 

 

26.  Omów budowę, zastosowanie i działanie mechanizmu różnicowego

 

•    Mechanizm różnicowy umożliwia obracanie się kół napędowych wózka z różnymi prędkościami obrotowymi w trakcie pokonywania zakrętów
•    Półosie, krzyżak, satelity koronki

 

27.  Omów budowę , zastosowanie działanie przekładni głównej

 

•    Przekładnie mechaniczne ze sprzęgłem ciernym
•    Przekładnie mechaniczne ze sprzęgłem hydrokinetycznym
•    Przekładnie hydrauliczne

 

Przekładnia ze sprzęgłem ciernym jest klasycznym rodzajem napędu. Regulacja prędkości jazdy uzyskuje się przez włączenie kolejnych przełożeń. Przekładnia umożliwia przeniesienie napędu przez kilka różnych kół zębatych – jest to skrzynia biegów:

 

•    Budowa: koło zamachowe, tarcza sprzęgła, okładziny cierne, wałek sprzęgłowy, sprężyny dociskowe, pedał sprzęgła, łożysko wyciskowe

 

28.  Wymień rodzaje kół jezdnych stosowanych w wózkach jezdniowych

 

•    Masywy gumowe
•    Ogumienie elastyczne
•    Ogumienie pneumatyczne

 

29.  Omów budowę, rodzaje i zastosowanie układu kierowniczego w wózkach

 

•    W wózkach starego typu stosowano układ kierowniczy mechaniczny. Większość współczesnych wózków jezdniowych spalinowych jest wyposażona w układ kierowniczy hydrauliczny oznacza to, że w chwili gdy silnik nie pracuje kierowca nie ma możliwości kierowania wózkiem.
•    Układ kierowniczy składa się z następujących części koło i wałek kierowniczy mechanizm Orsta, rozdzielacz proporcjonalny, przewody stałe i elastyczne, beli zawieszenia, zwrotnicy sworznie kierownicze, cylinder wykonawczy. 

 

30. Omów budowę, rodzaje i zastosowanie układów hamulcowych w wózkach

 

•    Dzielimy na hamulce zasadnicze i pomocnicze – może być hydrauliczny lub mechaniczny, tarczowy lub bębnowy, Układ hamulcowy hydrauliczny składa się: pompa hamulcowa ze zbiornikiem płynu hamulcowego, przewody hamulcowe, cylinderki hamulcowe, bębny hamulcowe, szczęki
•    Hamulec zasadniczy musi zapewnić zatrzymanie wózka przy 20km/h na długości 10m
•    Hamulec pomocniczy ( postojowy) powinien zatrzymać ciężar wózka na pochylni 15%

 

31.  Omów budowę układu hydraulicznego

 

•    Pompa zębata napędzana silnikiem spalinowym lub elektrycznym
•    Zbiornik hydrolu (bezciśnieniowy)
•    Rozdzielacz hydrauliczny sterujący siłownikiem podnoszenia wideł oraz siłownikiem wychylenia słupa
•    Zawory dławiące wypływ hydrolu w przypadku pęknięcia przewodu
•    Siłownik podnoszenia wideł jednostronnego działania
•    Siłownik wychylenia słupa dwustronnego działania
•    Filtr Hydrolu
•    Zawór przelewowy( bezpieczeństwa) wyregulowany na ciśnienie robocze

 

32.  Omów budowę i zadania rozdzielacza oleju

 

•    Służ do doprowadzenia oleju do wszystkich podzespołów i części wózka
•    Dźwignie, sprężyny, zawór bezpieczeństwa, tłoczki

 

33.  Wymień rodzaje mechanizmów podnoszenia w wózkach podnośnikowych

 

•    Wózki podnośnikowe służą do transportu poziomego i pionowego ładunków. Pionowe podnoszenie ładunków przez wózki podnośnikowe oraz załadunek i rozładunek możliwe jest dzięki posiadaniu przez nie specjalnego mechanizmu podnoszenia, którego głównym elementem jest maszt.

•    Mechanizm o układzie normalnym – standard
•    Mechanizm o powiększonym wolnym skoku wideł – Hilo Mast, stosuje się siłowniki teleskopowe o normalnym przełożeniu łańcucha
•    Mechanizmy wielostopniowe – duplex, triplex – pozwalający na podniesienie ładunku do 10m

 

34.  Omów rodzaje osprzętu wózków

 

Osprzęt nienapędzany
•    Widły
•    Wysięgnik z hakiem
•    Ostroga do okręgów
•    Lemiesz do odśnieżania

 

Osprzęt napędzany
•    Karetka przesuwna
•    Kleszcze boczne
•    Chwyty obrotowe
•    Przedłużacz do wideł
•    Szufla wychylna
•    Dociskacz

35.  Omów budowę mechanizmu podnoszenia wózków podnośnikowych

 

•    Maszt ( rama zewnętrzna, rama wewnętrzna)
•    Osprzęt do podnoszenia ładunków, siłowniki podnoszenia,
•    Łańcuchy, karetka
•    Rolek prowadzących
•    Instalacji i urządzeń hydraulicznych
•    Urządzeń zabezpieczających

 

36.  Podaj definicję wskaźnika udźwigu w wózkach podnośnikowych 
•    Wózki podnośnikowe służą do podnoszenia ładunków na znaczne wysokość do ( 3300mm i wyżej), a także do przemieszczania poziomego na duże odległości ( wewnątrz hal produkcyjnych i magazynów itp.
•    Wielkością znamionową wózków podnośnikowych jest udźwig


TYPY STOSOWANYCH WÓZKÓW JEZDNIOWYCH Z NAPĘDEM SILNIKOWYM

1.  Podaj definicję wózka jezdniowego napędzanego

 

jest to pojazd wolnobieżny, którego konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 25km/h, nośność do 5000kg ( dla wózków naładownych), a udźwig dla do 12500kg ( dla wózków podnośnikowych i unoszących)


2.    Podać i omówić podział wózków ze względu na rodzaj napędu


•    Wózki z napędem elektrycznym sieciowym
•    Wózki z napędem elektrycznym akumulatorowym
•    Wózki z napędem spalinowym niskoprężnym
•    Wózki z napędem spalinowym wysokoprężnym
•    Wózki z napędem innym

3.   Podać i omówić podział wózków ze względu na sposób kierowania

 

•    Wózki prowadzone – kierowca kieruje wózkiem idąc przed nim lub za nim
•    Wózki podestowe – kierowca kieruje wózkiem stojąc na podeście umieszczonym na wózku
•    Wózki z fotelem dla kierowcy – kierowca kieruje wózkiem, siedząc na fotelu na wózku
•    Wózki zdalnie sterowane – wózek sterowany jest pośrednio przez operatora z poza obszaru wozka

4.  Podać i omówić podział wózków ze względu na typy

 

•    Wózki naładowne
•    Wózki unoszące
•    Wózki podnośnikowe
•    Wózki ciągnikowe
•    Wózki specjalne

5.  Zastosowanie wózków podnośnikowych –

 

służą do podnoszenia ładunków na znaczne wysokości (do 3300 mm i wyżej), a także do przemieszczania poziomego na nieduże odległości ( wewnątrz hal produkcyjnych i magazynów)

6.  Zastosowanie wózków naładownych –

 

służą wyłącznie do poziomego transportu ładunków na większe odległości w transporcie wewnątrzzakładowym

7.  Zastosowanie wózków unoszących –

 

służą do unoszenia ładunków na nieznaczną wysokość to jest od 0,1 do 0,15m

 

8.  Zastosowanie wózków ciągnikowych –

 

są to wózki przeznaczone do ciągnięcia przyczep, charakteryzują się dużą siłą uciągu, małymi wymiarami gabarytowymi i dużą zwrotnością .

9.  Zastosowanie wózków specjalnych –

 

są to wózki, których konstrukcja została dostosowana do specjalnych, indywidualnych warunków użytkowania

10.  Podać wysokość podnoszenia wózków unoszących -

 

od 0,1 do 0,15m

11.  Podać wielkości znamionowe wózków jezdniowych

 

•    Nośność ( wózki naładowne)
•    Udźwig ( wózki podnośnikowe)
•    Siła ciągu (wózki ciągnikowe i naładowne)

 

12.  Nominalna nośność wózka naładownego –

 

jest to największa masa ładunku, jaką wózek może przewozić  po drodze wyrażona w kilogramach

13. Nominalna siła ciągu –

 

jest to maksymalna siła na haku zaczepowym, jaką wózek może rozwinąć na gładkiej, suchej jezdni, wyrażona w niutonach

14. Udźwig nominalny  -

 

jest to największa dopuszczalna masa ładunku, jaką wózek gotowy jest podnieść na wysokość do 3300mm przy odległości środka ciężkości ładunku od czoła wideł określonej dla danego udźwigu nominalnego.

15.  Udźwig zredukowany –

 

jest to największa dopuszczalna masa ładunku, jaką może podnieść wózek gotowy do pracy powyżej 3300mm, przy odległości środka ciężkości ładunku od czoła wideł określonej dla danego udźwigu nominalnego, oraz  w całym zakresie podnoszenia , przy odległości środka ciężkości ładunku od czoła wideł większej niż określona dla danego udźwigu nominalnego.

16.  Wysokość podnoszenia wózków podnośnikowych –

 

czyli odległość mierzona przy pionowo ustawionym mechanizmie podnoszenia od podłoża do górnej powierzchni poziomej zęba wideł na jaką wózek może podnieść ładunek

17.  Wysokość swobodnego podnoszenia wózków podnośnikowych –

 

czyli wysokość na którą można podnieść widły bez zwiększenia gabarytowej wysokości wózka

18.  Podać rodzaje mechanizmów podnoszenia wózków podnośnikowych

 

•    Mechanizm podnoszenia „Standard”
•    Mechanizm podnoszenia „Hilo”z powiększoną wysokością swobodnego podnoszenia
•    Wielostopniowy mechanizm podnoszenia

19.    Podać prędkość podnoszenia i opuszczania ładunków dla wózków podnośnikowych

 

•    Prędkość podnoszenia wyrażamy w m/s i zawierająca się w granicach od 0,2 – 0,7m/s
•    Prędkość opuszczania ładunku wyrażamy w m/s, która dla ładunku nominalnego nie może być większa od 1,0 m/s


BEZPIECZNA OBSŁUGA – WYMIANA BUTLI GAZOWYCH


1.  Ciśnienie i jednostka ciśnienia

 

wszystkie butle wyprodukowane w Polsce są ze stali i mogą przenosić ciśnienie robocze

•    Ciśnienie jest to stosunek siły do powietrza P =  f/s
•    Ciśnienie robocze 1,6MPa – 16atm;
•    Ciśnienie próbne 2,5MPa do 3MPa – ( 30atm) powyżej tej wartości butla odkształca się, a po przekroczeniu 50 atm ulega rozerwaniu.

 

2.  Jaka jest wilgotność gazu

 

•    Wilgotność bezwzględna równa jest liczbie gramów pary wodnej na 1m3gazu

 

3.  Jaka jest gęstość gazu

 

•    Masa gazu do jego objętości = 575kg/m3 w 150C
•    Gęstość względna par (powietrze = 1) propan techniczny1,52 w 150C
•    Butan techniczny 2,1       

 

4.  Podać następujące określenia: spalanie, ciepło spalania, szybkość spalania

 

•    Spalanie jest to łączenie gazu i tlenu,
•    Ciepło spalania gazu - jest to ilość ciepła , jaka wydziela się przy całkowitym i zupełnym spaleniu 1 m3 gazu w temperaturze 25 st.C i pod ciśnieniem 101,325 kPa , przy czym woda zawarta w produktach spalania (spalinach) występuje w postaci cieczy , a temperatura produktów spalania jest równa temperaturze gazu i powietrza przed spaleniem.
•    Szybkość spalania zależy od prędkości rozprzestrzeniania się płomienia

 

5.  Podaj właściwości gazu propan – butan

 

•    Ciężar właściwy ( stan lotny) G = 1,9g/cm³
•    Temperatura zapłonu 80ºC
•    Spalanie wybuchowe przy stężeniu powietrza 2%
•    Waga litra LPG = 0,55kg  ( benzyny) ( 0,75kg )
•    Wartość opałowa LPG jest wyższa od benzyny wynosi ok. 46MJ/ kg, a (benzyny 95okt.)   - ok. 44MJ/kg
•    Ponieważ gaz propan – butan jest mieszaniną dwóch gazów o różnej temperaturze parowania propan - 43ºC, a butan 0ºC
•    Rozwarstwienie gazu propan – butan występuje przy temperaturze - 25ºC dlatego przepisy zabraniają korzystania z pracy instalacji do gazu płynnego poniżej  - 20ºC

 

6.  Podać rodzaje gazu propan – butan

 

•    W naczyniu zamkniętym pod odpowiednim ciśnieniem utrzymuje się w postaci skroplonej. Ze względu na temperaturę oraz właściwości odbiera się inne mieszaniny na lato inne na zimę. Gaz jako paliwo do silników musi spełniać wymagania określone w polskiej normie PN -82/C – 96000

 

7.  Jak oznacza się gaz do napełniania butli do wózków jezdniowych?

 

•    Mieszanina węglowodorów: głównie propanu C3H8 oraz butanu C4H10,
•    Skrót LPG -  Liquified Petroleum Gas,
•    Bezbarwny o słabej woni – trudnowykrywalny,
•    Nie jest trujący

 

8.  Jak działa gaz propan – butan na organizm człowieka

 

•    Może powodować:
•    wymioty; ślinotok; zwężenie źrenic; ból głowy; senność; utratę świadomości

 

9.  Jak należy przechowywać gaz propan – butan?

 

•    Butli nie należy magazynować w pomieszczeniach o temperaturze powyżej 35ºC , lecz w zaciemnionym pomieszczeniu zaopatrzonym w wentylację, minimalna wysokość co najmniej 2,3 m. Butle pełne i puste powinny być oddzielone. Pomieszczenie powinno być oznakowane środek łatwopalny

 

10.  Kiedy gaz propan – butan jest wybuchowy?

 

•    Gaz w stanie lotnym jest dwukrotnie cięższy od powietrza G = 1.9g/cm3, w związku z tym umiejscawia się w dolnej części objętości powietrza. Jest gazem palnym o temperaturze zapłonu 800C. W połączeniu z powietrzem staje się mieszaniną wybuchową, w dużym zakresie stężeń.
•    Temperatura samozapłonu – propan techniczny > 4500C
•                                                       - butan techniczny > 4100C
•    Dolna i górna granica wybuchu – propan techniczny 2,2% - 10%
•                                                       - butan techniczny 1,8% - 8,4%
•    Mieszanina gazu z powietrzem w proporcji 19% jest gazem wybuchowym

 

11.  Ile wynosi ciśnienie robocze i próbne butli?

 

•    Ciśnienie robocze 1,6MPa – 16atm;
•    Ciśnienie próbne 2,5MPa do 3MPa – ( 30atm) powyżej tej wartości butla odkształca się, a po przekroczeniu 50 atm ulega rozerwaniu

 

12.  Kto i w jakim terminie przeprowadza legalizację butli z gazem propan – butan?

 

•    Kontrola butli nowowyprodukowanej po 10 latach.
•    Po tym czasie, dwie legalizacje max. po 5 lat.
•    Czas użytkowania butli max. 20 lat

 

13. Co zawiera tabliczka znamionowa na każdej butli?

 

•    Nazwa lub znak wytwórcy;
•    Numer fabryczny butli;
•    Pojemność w decymetrach sześciennych;
•    Ciśnienie próbne w Mpa;
•    Nazwa gazu (mieszanina B);
•    Rok produkcji, miesiąc i rok następnej kontroli butli przez UDT;
•    Tara butli w kg (bez zaworu);
•    Netto gazu w kg znajdującego się w butli;
•    Brutto butli.

 

14. Ile gazu może znajdować się w butli propan – butan?

 

•    Aby butle nie uległy rozerwaniu , napełnia się je tylko do80% objętości. Pozostawienie 20% poduszki gazowej gwarantuje utrzymanie ciśnienia roboczego 1,6MPa Az do 65ºC

15. Ile może wynosić temperatura pomieszczenia gdzie składowane są butle z gazem?

 

•    Butli nie należy magazynować w pomieszczeniach o temperaturze powyżej 35ºC , lecz w zaciemnionym pomieszczeniu zaopatrzonym w wentylację, minimalna wysokość co najmniej 2,3 m. Butle pełne i puste powinny być oddzielone. Pomieszczenie powinno być oznakowane środek łatwopalny.

 

16.  Wielkości charakteryzujące butle na gaz propan – butan?

 

•    Gaz propan – butan przechowuje się w butlach stalowych o znormalizowanych wielkościach 0,5kg, 1kg, 2kg, 3kg, 5kg, 11kg, 33kg Wielkości podane oznaczają masę netto gazu płynnego w butli. Butla ma pojemność 27cm³(litrów) waży 24kg z czego 11kg gazu -  stosowanych w wózkach

 

17.  Podaj budowę instalacji gazowej propan – butan w wózkach jezdniowych?

 

•    Butla z gazem, przewód elastyczny, manometr, elektrozawór z filtrem gazu
•    Reduktor-parownik, przewód podciśnieniowy
•    Mikser, przełącznik poboru paliwa
•    Wskaźniki

 

18. Co określa małą ilość gazu propan – butan?

 

•    Manometr , kontrolka na pulpicie

 

19. Do czego służy reduktor?

 

•    Parownik podgrzewany obiegiem wody, przejście stanu ciekłego w stan gazowy

 

20.  Do czego służy mieszalnik gazu?

 

•    Służy do mieszania gazu z powietrzem

 

21. W jaki sposób reguluje się składnik mieszanki gazowej?

 

•    Śrubą regulacyjną składu mieszanki

 

22.  Podać zasady BHP, które należy przestrzegać podczas obsługi instalacji gazowej?

 

•    Wózek nie może stać na studzience kanalizacyjnej, ani w pobliżu otwartych okienek piwnicy.
•    Zakręcić zawór butli.
•    Silnik powinien zgasnąć po wyczerpaniu gazu z instalacji.
•    Odłączyć końcówkę przewodu elastycznego instalacji od zaworu butli.
•    Zwolnić mocowanie butli na wózku.
•    Zdjąć pustą butlę z wózka.
•    Sprawdzić stan pełnej butli.
•    Włożyć pełną butlę do mocowania na wózku.
•    Umocować butlę gwintowaną końcówką do dołu.
•    Połączyć końcówkę przewodu elastycznego instalacji z zaworem butli.
•    Odkręcić zawór butli.
•    Sprawdzić, czy połączenie jest szczelne

 

23.   W jaki sposób sprawdza się szczelność instalacji gazowej?

 

•    Roztwór wody z mydłem, Testery:
•    elektroniczne, w aerozolu

24.  Instrukcja obsługi instalacji gazowej wózka jezdniowego?

 

•    Sprawdzić stan pełnej butli.
•    Włożyć pełną butlę do mocowania na wózku.
•    Umocować butlę gwintowaną końcówką do dołu.
•    Połączyć końcówkę przewodu elastycznego instalacji z zaworem butli.
•    Odkręcić zawór butli. Sprawdzić, czy połączenie jest szczelne


ZAGADNIENIA Z ZAKRESU BHP

 
1.  Obowiązki i uprawnienia pracownika w zakresie BHP


•    Reguluje dział 10 Kodeksu Pracy

 

2.  Praca wózkiem, a stosowanie kasków ochronnych

 

•    Pracodawca powinien określić w regulaminie i w tabeli zasady stosowania i przydziału środków ochronnych

 

3.  Podaj napięcie bezpieczne dla człowieka

 

•    Najskuteczniejszą ochroną przed porażeniem jest jednak obniżenie napięcia do 24V, a w szczególnych wypadkach do 12V ( napięcie bezpieczne)

 

4.  Zasady bhp podczas urządzeń elektrycznych

 

•    Nie wolno używać urządzeń z uszkodzoną obudową przewodem lub wtyczką
•    Postępować zgodnie z opracowaną instrukcją.

•    W razie porażenia prądem należ w pierwszej kolejności odłączyć dopływ prądu

 

5.  Omów obowiązki kierowcy wózka jezdniowego napędzanego

 

•    Sprawdzić przed rozpoczęciem pracy układ kierowniczy, hamulcowy, napędowy
•    Sprawdzić mechanizm podnoszenia, oświetlenia i sygnalizacji
•    Sprawdzić przed rozpoczęciem pracy układ kierowniczy, hamulcowy, napędowy
•    Sprawdzić mechanizm podnoszenia, oświetlenia i sygnalizacji

 

6.  Jakie czynności są zabronione kierowcy wózka ze względu na bezpieczeństwo?

 

•    Przewozić osób na nie przystosowanych do tego wózkach
•    Obciążać wózek ponad jego nośność wjeżdżać na pomosty
•    Wykonywać ostrych zakrętów

 

7.  Omów ogólne zasady bezpieczeństwa pracy wózkiem podnośnikowym

 

•    Nie wolno gwałtownie skręcać ani gwałtownie hamować
•    Nie wolno podnosić ładunku niezgodnego z wykresem udźwigu
•    Przy jeździe z rampy lub innej pochyłości jeździć tyłem
•    Nie wolno pozostawiać wózka z podniesionymi widłami
•    W czasie pracy na wózku nie wolno nikomu przebywać poza operatorem
•    W czasie jazdy widły powinny być uniesione około 300mmponad powierzchnię
•    Nie wolno dokonywać napraw lub regulować mechanizmów wózka 

 

8. Omów zasady bezpieczeństwa pracy wózkiem z napędem elektrycznym akumulatorowym

 

•    Przełączać na jazdę wył i przód i na położenie zerowe wykonywać podczas postoju
•    Podczas postoju zaciągnąć hamulec ręczny i wyciągnąć kluczyk
•    Nie wolno dopuścić do uszkodzenia przewodów elektrycznych
•    Przed rozpoczęciem doładowania baterii należy podnieść pokrywę i powyjmować korki z otworów odpowietrzających
•    W przypadku sklejenia się styków wyłączyć wyłącznik awaryjny, 

 

9.  Wymagania przy poruszaniu się wózkiem po drogach publicznych

 

•    Może poruszać się osoba posiadająca prawo jazdy kategorii „B”C”E

10.  Kiedy wózkiem należy jeździć tyłem?

 

•     Po pochyłym terenie w raz z ładunkiem, lub podczas utraty widoczności spowodowanej transportem przedmiotów o dużych gabarytach

 

11.  Poruszanie się wózkiem po pochyłościach terenu

 

•    Pochylnia dróg nie powinna przekraczać 5%, a na rampach 8%

 

12.  Praca wózkiem w halach gdzie pracują ludzie

 

•     Zgodnie z tabelą dotyczącą dróg transportowych
•    Ruch jednokierunkowy 60cm
•    Ruch jednokierunkowy i ruch pieszy 90cm

 

13.  Zasady bhp przy przewożeniu materiałów niebezpiecznych

 

•    Materiały niebezpieczne mogą być przewożone tylko wózkami dostosowanymi do tego celu przez wytwórcę bądź odpowiednio przygotowanymi przez specjalistyczne zaplecze techniczne
•    Materiały niebezpieczne to takie materiały, których właściwości chemiczne, fizyczne lub biologiczne mogą spowodować utratę zdrowia i życia oraz znaczne straty osobiste: trujące, żrące, drażniące, mutagenne

 

14.  Czynności pracownika podczas przewracania się wózka

 

•    Silnie trzymać się pozostać na siedzeniu

 

15.  Gdzie powinno odstawiać się wózek po pracy?

 

•    Jeśli stanowisko urządzono w otwartych wiatach to powinno być oznakowane, posiadać oświetlenie, i zabezpieczone przed ingerencją osób nieupoważnionych

 

16.  Omów przyczyny powstawania pożarów

 

•    Nieprzestrzeganie przepisów BHP i P.poż, samozapłon, wysokie temperatury, nierozwaga,

 

17.  Wymień podręczny sprzęt gaśniczy  - gaśnice , bosaki, piasek, koc gaśniczy,

 

18.  Omów zastosowanie gaśnic

 

•    „ A” – pożar drewna, papieru, tkanin – płynne, pianowe
•    „B” – pożar cieczy, substancji palnych – płynne, pianowe, proszkowe
•    „C” – pożary gazów palnych, urządzeń pod napięciem – proszkowe, śniegowe
•    „D” – pożar metali lekkich, magnez, potas, sód –proszkowe

 

19.  Czynności kierowcy wózka podczas zapalenia się wózka

 

•    Zaalarmować osoby przebywające w pobliżu wózka, zakręcić dopływ gazu, zacząć akcję ratowniczą, poinformować straż

 

20.    Wymień i omów grupy znaków bezpieczeństwa

 

•    Zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne, ewakuacyjne

 

21.  Czynności zakazane operatorowi wózka z silnikami spalinowymi w zakresie ochrony p.poż.

 

•    Przechowywać produktów naftowych w pomieszczeniu do parkowania, używać otwartego ognia,

22.    Omów pierwszą pomoc przed medyczną


•    Sprawdzamy czy oddycha za pomocą lusterka, przystawiamy polik  lub przedmiot metalowy do ust poszkodowanego
•    Sprawdzamy czy wyczuwalny jest puls na tętnicy szyjnej lub przedramieniowej

 

23.    Instrukcja obsługi wózka


•    Czynności przed rozpoczęciem pracy :
•    Czynności podczas pracy
•    Czynności po zakończeniu pracy


WIADOMOŚCI Z ZAKRESU ŁADUNKOZNAWSTWA

 

1.  Podaj definicję transportu

 

•    Przewóz ładunków lub osób wzdłuż określonej trasy lub drogi za pomocą środka transportu

 

2.  Omów transport wewnątrzzakładowy

 

•    Dzieli się na transport międzywydziałowy, wydziałowy, stanowiskowy

 

3.  Jakim wymaganiom powinny odpowiadać drogi transportowe?

 

•    Dla pieszych z ładunkiem – 30cm
•    Dla środków transportu - 60cm
•    Dla środków transportu i ruchu pieszego – 90cm

 

4.  Podaj maksymalne pochylenie dróg transportowych i podjazdów na rampy

 

•    Maksymalne pochylenie dróg transportowych wynosi 5%  i podjazdów na rampę 8%

 

5.  Definicja ładunku

 

•    Ładunek – jest to określona masa surowców półfabrykatów lub wyrobów gotowych znajdująca się w procesie przemieszczania – transportu

 

6.  Podział ładunków

 

•    Ładunki dzieli się według funkcji oraz kształtu i procesu

 

7.  Zadania opakowania ładunku

 

•    Chroni otoczenie przed ładunkiem i odwrotnie oraz informuje o przewożonym towarze

 

8.  Podać definicję palety

 

•    Paleta – jest to urządzenie przeznaczone do układania w nim lub na nim ładunków i dostosowane do mechanicznego przemieszczania

 

9.  Podać podstawowy podział palet

 

•    Ze względu na materiał z jakiego paleta jest wykonana : drewniane, metalowe, plastikowe

 

10.  Rodzaje palet : płaskie, skrzyniowe, słupkowe,

 

11.  Podać wymiary palety EURO

 

•       Wymiary palety Euro – 120x80x16cm

 

12.  Co to jest jednostka ładunkowa?

 

•       ŁADUNEK  - jest to określona masa surowców półfabrykatów lub wyrobów gotowych znajdujących się w procesie przemieszczania - transportu

 

13. Podział kontenerów (podział ze względu na wielkość)

 

•    kontenery małe do 2,5 ton, średnie 2,5 ton – 10ton, duże powyżej 10ton

14.  Omówić sposoby składowania jednostek ładunkowych

 

•    Składowanie dynamiczne – w tym sposobie jednostki ładunkowe w czasie składania mogą być przemieszczane wraz z regałami bądź pozostają na środkach transportowych będących w ruchu (regały przesuwne, przejezdne, okrężne
•    Składowanie statyczne – jednostki ładunkowe w czasie składowania w magazynach nie są przemieszczane ( stosy rzędowe, stosy blokowe, regały pułkowe – niskie i piętrowe, regały ramowe – paletowe, pojemnikowe

 

15.  Jak powinno układać się stosy z worków?

 

•    Worki umieszczone powinny być na palecie stosując składowanie przemienne, a następnie owijamy stretchem dla zapewnienia stateczności. 

 

16. Omów stateczność wózka

 

•    Stateczność wózka – Ma decydujące znaczenie przy składowaniu i podnoszeniu ładunków, zależy od masy, odległości środka ciężkości ładunku od czoła wideł i wysokości na którą podnosimy

 

17.  Jakie materiały zalicza się do niebezpiecznych?

 

•         Materiały  niebezpieczne to takie, których właściwości chemiczne i fizyczne lub biologiczne mogą spowodować utratę zdrowia i życia podczas transportu oraz znaczne straty osobiste zalicza się : żrące, uczulające, utleniające, trujące, drażniące, zakaźne, zapalne oraz mutagenne

 

18. Omów organizację ruchu na drogach wewnątrzzakładowych

 

•         Na prostych odcinkach z dala od budynków -  18km/h na terenie zakładu 12km/h
•        W pobliżu budynków  - 12km/h
•        Wewnątrz hal produkcyjnych  - 6km/h
•       Po między maszynami i w miejscach niebezpiecznych 3,5km/h
Jeżeli na terenie zakładu umieszczono znaki i napisy określające inne szybkości to są one obowiązujące dla wszystkich zgodnie z przepisami o ruchu drogowym

 

19.  Omów grupy znaków bezpieczeństwa

 

•         Zakazu, nakazu, ,ostrzegawcze, ewakuacyjne, ostrzegawcze

 

 

 

 

Autor:Bartłomiej Daroszewski
Copyright © 2007 BHP EKSPERT