PYTANIA NA EGZAMINIE PRZED UDT

 

Szczegółowa tematyka egzaminacyjna dla osób ubiegających się o uzyskanie zaświadczenia kwalifikacyjnego do obsługi urządzeń UDT:

 

    * Rodzaje urządzeń transportu bliskiego (UTB) podlegające dozorowi technicznemu.


    * Udźwig i grupa natężenia pracy.


    * Pojęcie stateczności urządzenia.


    * Budowa urządzeń.


    * Mechanizmy oraz ich budowa i działanie.


    * Urządzenia zabezpieczające stosowane w urządzeniach transportu bliskiego.


    * Wyposażenie elektryczne (hydrauliczne, pneumatyczne).


    * Znajomość instrukcji eksploatacji w zakresie obsługi: czynności obsługującego przed przystąpieniem do pracy , w czasie pracy i po zakończeniu pracy, sterowanie mechanizmami urządzeń ogólnego przeznaczenia i specjalnych, sprawdzanie działania urządzeń zabezpieczających i hamulców itp.


    * Niebezpieczne uszkodzenie / nieszczęśliwy wypadek procedura postępowania.


    * Współpraca z hakowymi.


    * Praca w specyficznych warunkach jak np.: praca zespołowa suwnic, transport ładunku przez otwory w stropach, transport ludzi w koszu, praca w warunkach kolizyjnych, praca w pobliżu napowietrznych linii energetycznych itp.


    * Zasady bezpiecznej eksploatacji wózków jezdniowych podnośnikowych zasilanych gazem (LPG).


    * Warunki bezpiecznej pracy.


    * BHP przy obsłudze urządzeń.

 


Kandydat powinien posiadać elementarną wiedzę w zakresie:

 

    * mechaniki: droga, czas, prędkość, rodzaje ruchów, prędkości ruchów roboczych; równowaga sił, stateczność,


    * elektrotechniki: natężenie, napięcie, oporność, prawo Ohma; rodzaje prądu, rodzaj odbiorników prądu.

 

 

Autor:Bartłomiej Daroszewski
Copyright © 2007 BHP EKSPERT