Instrukcje BHP

 

DOBRA INSTRUKCJA BHP TO OBOWIĄZEK PRACODAWCY, ALE RÓWNIEŻ JEGO ZABEZPIECZENIE

 

 

Pracodawca ma obowiązek wyposażyć każde stanowisko pracy w instrukcję BHP użytkowanych urządzeń.

 

Podstawa prawna: kodeks pracy art. 237 oraz rozporądzenie MPiPS z dni 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów BHP.  

 

INSTRUKCJA BHP opracowana zgodnie z najnowszymi przepisami BHP powinna posiadć:

 

- uwagi ogólne;

 

- kwalifikacje prcowników;

 

- podstawowe wymagania techniczne dla

pomieszczeń gdzie znajduje się stanowisko pracy;

 

- podstawowe warunki bezpiecznej pracy;

 

- czynności przed rozpoczęciem pracy;

 

- czynności w czasie wykonywania pracy;

 

- czynności zakazane praowikowi;

 

- czynności po zakończeniu pracy;

 

- zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych;

 

- uwagi końcowe.

 

INSTRUKCJE BHP należy umieścić przy maszynach i urządzeniach, tak aby była dostępna i czytelna. Pracownik powinien zapoznać się z jej treścią, a pisemne potwierdzenie przyjęcia jej do wiadomości przechowywane jest w jego aktach osobowych.

 

Na Państwa zlecnie wykonamy dowolną Instrukcję BHP.

 

Kontakt:

Ośrodek Doradtwa i Szkolenia

BHP EKSPERT

 

BIURO - 54 413 70 10

KOM. - 504 221 280

mail: bhpekspert@bhpekspert.eu

 

 

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY 

 

 

 

Copyright © 2007 BHP EKSPERT