Badania środowiskowe

 

Oświetlenie miejsc pracy powinno być właściwe dla wszystkich rodzajów zadań wykonywanych na stanowisku pracy, np. do czytania z ekranu, drukowanego tekstu, pisania na papierze i pracy z klawiaturą.

Aby sprawnie i dokładnie wykonywać zadania wzrokowe, zalecane jest zapewnienie wystarczającego i odpowiedniego oświetlenia. Może ono być zapewnione przez światło dzienne, sztuczne lub ich kombinację.

W związku z powyższym, bardzo ważne jest natężenie oświetlenia i jego rozkład

w polu zadania* oraz w jego otoczeniu**, z uwzględnieniem następujących czynników:

 

  • psychofizycznych (wygoda widzenia i dobre samopoczucie),
  • wymagań dotyczących zadań wzrokowych,
  • ergonomii widzenia,
  • doświadczeń praktycznych,
  • bezpieczeństwa,
  • ergonomii.

 

Duże przestrzenne zmiany natężenia oświetlenia wokół pola zadania mogą prowadzić do stresu i niewygody widzenia.

*Pole zadania to część pola w miejscu pracy, gdzie wykonywane jest zadanie wzrokowe, W miejscach, dla których wielkość i/lub położenie pola zadania jest nieznane, jako pole, gdzie zadanie może być wykonywane.

**Pole bezpośredniego otoczenia to pas o szerokości, co najmniej 0,5 m otaczający pole zadania, występujący w polu widzenia.

W naszej ofercie znajduje się również wykonywanie pomiarów natężenia oświetlenia.

Wykonujemy pomiary:

 

  • natężenie oświetlenia ogólnego
  • natężenie oświetlenia miejsc pracy i nauki
  • higieniczna ocena warunków oświetlenia


Pomiary oświetlenia wykonujemy w zakresie normy:

PN-EN 12464-1: 2004


Luksomierze używane przez firmę BHP EKSPERT posiadają aktualne świadectwa wzorcowania.
Copyright © 2007 BHP EKSPERT