CZAS PRACY KIEROWCÓW

 

BHP EKSPERT zajmuje się prowadzeniem ewidencji czasu pracy kierowców na podstawie podpisanych umów w Firmach transportowych i innych.

 

 

Ewidencja czasu pracy kierowców

 

Art. 25 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców mówi, iż Pracodawca prowadzi ewidencję czasu pracy kierowców w formie:

 1. zapisów na wykresówkach;
 2. wydruków danych z karty kierowcy i tachografu cyfrowego;
 3. plików pobranych z karty kierowcy i tachografu cyfrowego;
 4. innych dokumentów potwierdzających czas pracy i rodzaj wykonywanej czynności;
 5.  rejestrów opracowanych na podstawie dokumentów, o których mowa w pkt 1-4.

 

Przygotowanie ewidencji czasu pracy kierowców

 

Prowadzimy ewidencję czasu pracy kierowców pod kątem kontroli Inspekcji Transportu Drogowego oraz Inspekcji Pracy. Zdejmujemy z przewoźnika problem jakim jest własciwe prowadzenie ewidencji czasu pracy kierowców.

 

Pobieramy dane z tachografów cyfrowych oraz kart kierowców. Sczytujemy dane z tarczek analogowych.

 

Prowadzimy analizę czasu pracy i odpoczynku wg rozporządzenia (WE) 561/2006 czasu pracy w nawiązaniu do kodeksu pracy oraz ustawy o czasie pracy kierowców.

 

Składamy Pracodawcom (przewoźnikom) sprawozdania w formie RAPORTÓW, które zawierają wszelkie informacje związane z naruszeniami jakich dopuszczają się kierowcy wykonujący przewozy drogowe wraz z wysokościami kar, które mogłyby zostać nałożone na przedsiębiorcę podczas kontroli.

 

Przygotujemy dokumenty oraz pliki wymagane do archiwizacji na wybranym nośniku danych.

 

 

W ramach współpracy BHP EKSPERT zapewnia:

 • Pobieranie danych cyfrowych
 • Przygotujemy profesjonalnie Ewidencję Czasu Pracy Kierowców zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.
 • Dobór Systemu Pracy i Rozliczań Wynagrodzenia.
 • Pomożemy w wyborze systemu zatrudnienia, okresu rozliczeniowego, doby pracowniczej, ustalenie limitu nadgodzin i godzin nocnych, dobór sposobu rozliczania postojów i dyspozycyjności kierowców.
 • Rozliczanie delegaci służbowych.
 • Pomagamy w wyliczeniu wypłat za diety kierowców wyjeżdżających za poza granicę Polski.
 • Rejestr wykroczeń kierowców. Na podstawie obowiązujących przepisów czasu pracy kierowców (Rozporządzenia 561/2006/WE oraz Umowa europejska AETR) przygotujemy rejestr wykroczeń kierowcy z czasu jazdy, przerw, odpoczynków dyżurów, w ciągu aktywności kierowcy. Dzięki nam będziesz sam mógł kontrolować aktywności swoich kierowców na podstawie sporządzonych graficznie wykresów.
 • W ramach współpracy istnieje możliwość przeszkolenia kierowców z czasu pracy w taki sposób, aby nie popełniali błędów, które mogą skutkować wysokimi karami.

 

 

KONTAKT Z NAMI:

 

BIURO: Włocławek ul. Barska 12 J 

BIURO: Toruń ul. Długa 25/39

 

tel. 54 413 70 10 ; 504 221 280; 728 904 196

 

 

 

 

Autor:Bartłomiej Daroszewski
Copyright © 2007 BHP EKSPERT