Dźwigi towarowo - osobowe

 

Szkolenia w zakresie obsługi dźwigów towarowo - osobowych

 

 

Szkolenie może być prowadzone w zakresie uzyskania kwalifikacji w następujących kategoriach:

IID – uprawnienia do obsługi dźwigów budowlanych towarowych i/lub towarowo-osobowych;

ID – uprawnienia do obsługi dźwigów towarowych i/lub szpitalnych.

 

Warunki przyjęcia na kurs:

- wiek: 18 lat
- wykształcenie podstawowe
- co najmniej miesięczna praktyka przy urządzeniu
- stan zdrowia umożliwiający wykonywanie danej pracy

Program szkolenia:

- Ogólne wiadomości o dźwigach
- Wiadomości o dozorze technicznym
- Budowa dźwigów
- Obsługa dźwigów
- BHP
- Zajęcia praktyczne

 

Dokumenty uzyskane po szkoleniu:

Szkolenie zakończone jest egzaminem państwowym przed komisją powołaną przez Urząd Dozoru Technicznego. Pozytywny wynik egzaminu jest podstawą do wydania ważnego bezterminowo zaświadczenia kwalifikacyjnego, uprawniającego do obsługi danego urządzenia.

Zajęcia odbywają się na terenie naszego Ośrodka lub u zleceniodawcy.

 

Cena szkolenia w zakresie obsługu dźwigów towarowo - osobowych: 300 zł 

 

 

 

 

Autor:Bartłomiej Daroszewski
Copyright © 2007 BHP EKSPERT