HAKOWY - Sygnalista

 

SZKOLENIE HAKOWY - SYGNALISTA

 

 

CEL KURSU:

 

Teoretyczne i praktyczne przygotowanie pracowników do pracy w charakterze hakowego - sygnalisty w ramach wykonywanych prac transportowych z użyciem urządzeń dźwigowych, na placach budowy, w magazynach lub na placach składowych materiałów budowlanych.

 

Szkolenie jest przeznaczone dla osób zatrudnianych na stanowisku hakowego - sygnalisty, wykonujących prace przeładunkowo - transportowe z użyciem urządzeń transportu bliskiego.

 

Szkolenie kończy się uzyskaniem zaświadczenia o ukończeniu szkolenia uprawniającego do pracy w charakterze HAKOWEGO - SYGNALISTY.

 


Uczestnik szkolenia zdobędzie wiedzę teoretyczną oraz praktyczną z zakresu:

  • zasad i przepisów w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowisku hakowego oraz stosowanych technik przygotowania i przewozu towarów przy pomocy urządzeń dźwigowych,
  • właściwy dobor lin, zawiesi i oprzyrządowania w zależności od warunków transportu i rodzaju ładunku,
  • bezpiecznej eksploatacji i obsługi zawiesi cięgnowych, w tym metod podwieszania i prowadzenia ładunku,
  • zasad współpracy hakowego i operatora dźwignicy, w tym posługiwania się znakami i sygnałami bezpieczeństwa,
  • oceny zagrożeń związanych z wykonywaną pracą oraz metod ochrony przed zagrożeniami,
  • praktyczne ćwiczenia z wykorzystaniem zawiesi różnego rodzaju, 
  • postępowania na wypadek awarii,
  • przepisy p.poż. oraz podstawowe zasady udzialania pierwszej pomocy.

Szkolenie prowadzimy na terenie Włocławka, Torunia, Bydgoszczy, Warszawy, Poznania i innych miastach.

 

Cena szkolenia: 150 - 200 zł / osoba

 

 

 

 

Autor:Bartłomiej Daroszewski
Copyright © 2007 BHP EKSPERT