Jak zamówić ?

 

  ZAMÓWIENIE KROK PO KROKU

 

 

   Wypełnij forumarz      

   zgłoszeniowy

Jeżeli już zdecydowali się Państwo na uczestnictwo w szkoleniu, prosimy o wysłanie formularza zamówienia. Po jego przesłaniu, skontaktujemy się z Państwem w ciągu 24 godzin. 

 

 

   Przygotujemy 

   i wyślemy

   fakturę pro-formę  

Nasz konsultant na podstawie formularza zamówienia przygotuje i wyśle do Państwa fakturę pro-formę. 

 

 

   Udzielimy dostępu  do    

   szkolenia na 20 dni

   dla wskazanych

   w zamówieniu osób 

Po dokonaniu płatności, na podstawie przesłanej przez Państwa listy użytkowników udzielimy użytkownikom dostępu do szkolenia. Użytkownicy otrzymają niezbędne dane dostępowe do szkolenia e-mailem. Od momentu uruchomienia szkolenia, użytkownicy mają 20 dni na jego przejście. 

 

 

   Osoby przystępują  do    

   szkolenia i egzaminu

Po 20 dniach lub jeżeli użytkownicy rozwiążą test egzaminacyjny wcześniej zostanie wysłany do Państwa raport z wynikami. Test jest zaliczony w momencie kiedy użytkownicy zaliczą go z wynikiem 70% lub więcej. Do testu końcowego można przystąpić raz. Po zaliczeniu testu nasz konsultant skontaktuje się telefonicznie z użytkownikiem w celu weryfikacji danych osobowych oraz zada jedno pytanie sprawdzające z dziedziny BHP.   

 

 

   Wystawimy i prześlemy

   pocztą certyfikaty

Na podstawie raportu z wyników nauczania certfyfikowana firma BHP EKSPERT wydrukuje, podpisze i prześle do Państwa certyfikaty ukończenia szkolenia. Certyfikaty te są identyczne z tymi wystawianymi po szkoleniach tradycyjnych.  

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2007 BHP EKSPERT