Jednorazowe zlecenie

 

Firma BHP EKSPERT w ykonuje również usługi (zlecenia) jednorazowe. Najczęściej opracowywanymi dokumentami na zlecenie klienta są:

 

  • szkolenia wstępne i okresowe z zakresu bhp i p.poż. na wszystkich stanowiskach pracy,
  • dokonywanie oceny ryzyka zawodowego,
  • przeprowadzanie postępowania powypadkowego,
  • wykonywanie zaleceń i wystąpień nadanych przez Państwową Inspekcję Pracy i inne organy kontrolne,
  • opracowania dokumentacji takich jak: DTR, instrukcje stanowiskowe, szczegółowe programy szkoleń, akta osobowe, tabele przydziału odzieży i obuwia roboczego,
  • przeprowadzanie analiz stanu bhp,
  • opracowanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego i inne.
Copyright © 2007 BHP EKSPERT