KURS KOPARKO ŁADOWARKI WŁOCŁAWEK

 

KURS OPERATORA KOPARKO ŁADOWARKI


Szkolenie operatorów maszyn, urządzeń roboczych, budowlanych i drogowych prowadzone jest w naszym Centrum z upoważnienia Centrum Szkolenia Operatorów Maszyn Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego.


Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników kursu do uzyskania kwalifikacji w zawodzie operatora maszyn oraz urządzeń roboczych, budowlanych i drogowych w zakresie III klasy uprawnień.

 

 

OFERUJEMY SZKOLENIE DLA:

 • pracowników kierowanych przez firmy
 • Urzędów Pracy
 • indywidualne


KURS KOPARKO ŁADOWARKI ODBYWA SIĘ W SYSTEMIE DZIENNYM LUB WEEKENDOWYM

 

 

WARUNKI PRZYJĘCIA NA KURS   

 • ukończony 18 rok życia
 • wykształcenie co najmniej podstawowe
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do wykonywania zawodu operatora (istnieje możliwość odbycia takich badań w naszym Centrum)
 • złożenie wniosku o przyjęcie na kurs


PROGRAM SZKOLENIA

 • użytkowanie eksploatacyjne
 • dokumentacja techniczna
 • bezpieczeństwo i higiena pracy przy eksploatacji koparko - ładowarki
 • podstawy elektrotechniki
 • silniki spalinowe
 • elementy hydrauliki
 • budowa koparko - ładowarek
 • technologia robót
 • zajęcia praktyczne


Zajęcia na kursie operatora koparko - ładowarki prowadzone są przez fachową kadrę wykładowców  z wykorzystaniem nowoczesnych metod dydaktycznych i parku maszynowego na własnym poligonie ćwiczebnym.
Zajęcia teoretyczne, praktyczne oraz egzamin  odbywają się w naszym Centrum Szkoleniowym.

Po zdaniu egzaminu praktycznego a następnie teoretycznego otrzymuje uprawnienia operatora III klasy koparko – ładowarek.

 

Cena kursu na koparko ładowarki kl. III - 2000 zł z egzaminem

 

Więcej info. na www.csoperator.eu

 

 

KURS NA KOPARKO - ŁADOWARKI WE WŁOCŁAWKU odbywa się co kwartał. Zostań OPERATOREM KOPARKO - ŁADOWARKI.

 

 

Poniżej galeria z kursu na operatora koparko - ładowarki:

 

 

Autor:Bartłomiej Daroszewski

Zajęcia praktyczne kurs na koparko - ładowarki

Zajęcia praktyczne kurs na koparko - ładowarki

Zajęcia praktyczne kurs na koparko - ładowarki

Zajęcia praktyczne kurs na koparko - ładowarki

Zajęcia praktyczne kurs na koparko - ładowarki

Zajęcia praktyczne kurs na koparko - ładowarki

Kurs na operatora koparko - ładowarki

Kurs na operatora koparko - ładowarki

Kurs na koparko - ładowarki we Włocławku

Kurs na koparko - ładowarki we Włocławku

Wejście do Firmy BHP EKSPERT

Wejście do Firmy BHP EKSPERT
Copyright © 2007 BHP EKSPERT