Kurs na betoniarki Włocławek

 


KURS NA BETONIARKI


Szkolenie operatorów maszyn, urządzeń roboczych, budowlanych i drogowych prowadzone jest w naszym Centrum z upoważnienia Centrum Szkolenia Operatorów Maszyn Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego.


Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników kursu do uzyskania kwalifikacji w zawodzie operatora maszyn oraz urządzeń roboczych, budowlanych i drogowych w zakresie III klasy uprawnień.

 
OFERUJEMY SZKOLENIE DLA

 • pracowników kierowanych przez firmy
 • Urzędów Pracy
 • indywidualne


KURS NA BETONIARKI ODBYWA SIĘ W SYSTEMIE DZIENNYM LUB WEEKENDOWYM

 

WARUNKI PRZYJĘCIA NA KURS  

 • ukończony 18 rok życia
 • wykształcenie co najmniej podstawowe
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do wykonywania zawodu operatora (istnieje możliwość odbycia takich badań w naszym Centrum)
 • złożenie wniosku o przyjęcie na kurs


PROGRAM SZKOLENIA

 • użytkowanie eksploatacyjne
 • dokumentacja techniczna
 • bezpieczeństwo i higiena pracy
 • podstawy elektrotechniki
 • silniki spalinowe
 • budowa betoniarki
 • technologia robót
 • zajęcia praktyczne

 

Zajęcia prowadzone są przez fachową kadrę wykładowców  z wykorzystaniem nowoczesnych metod dydaktycznych i parku maszynowego na własnym poligonie ćwiczebnym.
Zajęcia teoretyczne, praktyczne oraz egzamin  odbywają się w naszym Centrum Szkoleniowym.

Po zdaniu egzaminu praktycznego a następnie teoretycznego otrzymuje uprawnienia operatora III klasy betoniarki.

 
Cena kursu na betoniarki kl. III - 800 zł z egzaminem

 
Więcej info. na www.csoperator.eu

 

 

Autor:Bartłomiej Daroszewski
Copyright © 2007 BHP EKSPERT