• Wózek widłowy Włocławek
  Wózek widłowy Włocławek

Kurs na WÓZKI WIDŁOWE

 

KURS - KIEROWCA OPERATOR WÓZKÓW JEZDNIOWYCH Z NAPĘDEM SILNIKOWYM (WÓZKI WIDŁOWE)

 

Cel kursu:

Celem kursu jest nabycie umiejętności oraz uprawnień do kierowania wózkami jezdniowymi.

 

Warunki przyjęcia:

- ukończona szkoła podstawowa

- ukończone 18 lat

- świadectwo lekarskie wystawione przez lekarza uprawnionego do wykonywania badań profilaktycznych.

 

Czas trwania kursu:

67 godzin w terminach uzgodnionych z klientem (tyle czasu potrzebujesz na zdobycie nowych kwalifikacji!) w tym 15 godzin jazdy wózkiem podnośnikowym.

 

 

NAJBLIŻSZE TERMINY KURSÓW NA WÓZKI

 

 

Plan nauczania i zakres tematyczny:

Lp.

TematLiczba godzin
wykładów zajęć praktycznych
1.Typy stosowanych wózków jezdniowych.4-
2.Budowa wózków o zasilaniu akumulatorowym i spalinowym.8-
3.Czynności operatora przy obsłudze wózka przed podjęciem pracy i po zakończeniu pracy.8-
4.Czynności operatora w czasie pracy z wózkiem.8-
5.Wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa.4-
6.Wiadomości z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów ppoż., pierwszej pomocy przedlekarskiej.8-
7.Praktyczna nauka jazdy.-15
8.Bezpieczna wymiana i obsługa butli z gazem propan-butan w wózkach jezdniowych.35
9.Wiadomości o dozorze technicznym.4-
Razem: 674720

 

Koszt szkolenia / Kurs na wózki widłowe cena:

 • Włocławek - 350 zł
 • Toruń - 350 zł
 • Olsztyn - 450 zł
 • Płock - 450 zł
 • Kutno - 450 zł
 • Gostynin - 450 zł

Powyższe ceny nie obejmują kosztu badań lekarskich. Istnieje możliwość zrobienia badań lekarskich w naszym ośrodku. Koszt badania to 50 zł.

 

Miejsce szkolenia:

 • ODiS BHP EKSPERT - ul. Barska 12 J Włocławek
 • ODiS BHP EKSPERT - ul. Długa 25/39 Toruń
 • ODiS BHP EKSPERT - ul. Kopernika 46A Olsztyn
 • ODiS BHP EKSPERT - Płock - zapisy tel.
 • ODiS BHP EKSPERT - Kutno - ul. Lelewela 7 (WSGK) zapisy tel.
 • ODiS BHP EKSPERT - Gostynin - zapisy tel.
 • Zakład Pracy Zleceniodawcy na terenie kraju.

 

Wydawane dyplomy: 

Uczestnik szkolenia otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w języku polskim oraz angielskim.

 

Minimalna liczba uczestników:

Szkolenie organizowane jest dla grup przynajmniej 7 osobowych.

 

MATERIAŁY SZKOLENIOWE DO ŚCIĄGNIĘCIA

 

Instrukcja BHP WÓZKA WIDŁOWEGO DO ŚCIĄGNIĘCIA

 

 

ZAPROSZENIE NA KURS KIEROWCA WÓZKA WIDŁOWEGO
WYMIANA BUTLI Z GAZEM W WÓZKACH JEZDNIOWYCH

 

 

Cele szkolenia:

Celem szkolenia jest nabycie wiedzy oraz praktycznych umiejętności w zakresie bezpiecznej wymiany butli propan-butan w wózkach zasilanych gazem.

 

Przeznaczenie szkolenia:  

Kurs przeznaczony jest dla kierowców wózków jezdniowych oraz osób, które będą dokonywały wymiany butli gazowych w wózkach jezdniowych zasilanych gazem propan – butanem.

 

Czas trwania szkolenia: 

Szkolenie trwa 8 godzin w terminach uzgodnionych z klientem

 

Koszt szkolenia: 

150 zł

 

Miejsce szkolnia: 

 • ODiS BHP EKSPERT - ul. Barska 12 J Włocławek
 • ODiS BHP EKSPERT - ul. Długa 25/39 Toruń
 • ODiS BHP EKSPERT - ul. Kopernika 46A Olsztyn
 • ODiS BHP EKSPERT - Płock - zapisy tel.
 • ODiS BHP EKSPERT - Kutno - ul. Lelewela 7 zapisy tel.
 • ODiS BHP EKSPERT - Gostynin - zapisy tel.
 • Zakład Pracy Zleceniodawcy na terenie kraju.

 

Wydawane dyplomy:

 

Uczestnik szkolenia otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w języku polskim oraz angielskim.

 

Szkolenie organizowane jest dla grup przynajmniej 7 osobowych

 

 

 

KIEROWCA WÓZKÓW JEZDNIOWYCH UNOSZĄCYCH Z NAPĘDEM ELEKTRYCZNYM 

 

Cel kursu: 

Celem kursu jest nabycie umiejętności oraz uprawnień do obsługi wózków jezdniowych unoszących z napędem elektrycznym sterowanych z poziomu roboczego.

 

Warunki przyjęcia:

- ukończona szkoła podstawowa

- ukończone 18 lat

- świadectwo lekarskie wystawione przez lekarza uprawnionego do wykonywania badań profilaktycznych.

 

Cena kursu: 

200 zł

 

Miejsce kursu: 

 • ODiS BHP EKSPERT - ul. Barska 12 J Włocławek
 • ODiS BHP EKSPERT - ul. Długa 25/39 Toruń
 • ODiS BHP EKSPERT - ul. Kopernika 46A Olsztyn
 • ODiS BHP EKSPERT - Płock - zapisy tel.
 • ODiS BHP EKSPERT - Kutno ul. Lelewela 7 - zapisy tel.
 • ODiS BHP EKSPERT - Gostynin - zapisy tel.
 • Zakład Pracy Zleceniodawcy na terenie kraju.

 

Wydawane dyplomy: 

Uczestnik szkolenia otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w języku polskim oraz angielskim.

 

Szkolenie organizowane jest dla grup przynajmniej 7 osobowych.

 

 

Szkolenia na operatorów wózków jezdniowych w następujących miastach: Włocławek, Toruń, Płock, Olsztyn, Aleksandrów Kujawski, Lipno, Radziejów, Kutno, Ciechocinek, Warszawa, Gostynin i inne. Również w systemie weekendowym.

 

Przygotujemy Ciebie do pracy na wysokim poziomie teoretycznym, a przede wszystkim praktycznym. Prace magazynowe będziesz prowadził pewnie oraz bezpiecznie dla siebie i Twojego otoczenia. 

 

Uprawnienia, które uzyskasz w ODiS BHP EKSPERT pomogą Ci w znaleźieniu pracy.

 

Uprawnienia operatora ważne bezterminowo. 

 

Nowe Placówki terenowe BHP EKSPERT: Kutno, Płock, Gostynin.

 

Kurs na wózki widłowe Płock

Kurs na wózki widłowe Toruń

Kurs na wózki widłowe Kutno

Kurs na wózki widłowe Gostynin

Kurs na wózki widłowe OLSZTYN

 

 

ZAPISY: 

 

Ośrodek Doradztwa i Szkolenia
BHP EKSPERT


Biuro, sala wykładowa Włocławek: ul. Barska 12 J,

 

Biuro, sala wykładowa Toruń: ul. Długa 25/39,

 

Biuro, sala wykładowa Olsztyn: ul. Kopernika 46 A,

 

Biuro, sala wykładowa Kutno: ul. Lelewela 7 (WSGK)

 

tel. biuro 54 413 70 10

 

kom. 504 221 280

 

kom. 728 904 196

 

/możliwość prowadzenia zajęć również u Zleceniodawców

 

Kurs na wózki widłowe Włocławek, kurs na wózki widłowe Toruń, szkolenie operator wózków widłowych Włocławek - ZAPRASZAMY

 

Wózek jezdniowy podnośnikowy nazywany zwyczajowo wózkiem widłowym to kołowy pojazd mechaniczny o napędzie silnikowym, przystosowany do przewozu materiałów o znacznej (do kilkudziesięciu ton, zależnie od typu) masie, stosowany w transporcie bliskim i magazynowaniu. Używany jest głównie do prac rozładunkowych w magazynach, portach czy fabrykach. Do transportu przy pomocy wózka widłowego materiał przeznaczony do przemieszczenia najczęściej umieszcza się na drewnianych paletach.

Typowe wózki widłowe (jezdniowe) składają się z:

 • ramy wózka wykonanej ze stali,
 • podwozia, składajacągo się z kół, zależnie od zastosowania czterech, bądź trzech,
 • silnika niskoprężnego zasilanego benzyną lub gazem ciekłym LPG, silnika wysokoprężnego zasilanego olejem napędowym, bądź też elektrycznego, zasilanego z baterii akumulatorów,
 • przeciwwagi, czyli dodatkowego obciążenia, najczęściej z bloku stali umieszczonego w tylnej części wózka celem zapewnienia jego równowagi podczas przewożenia przedmiotów przeciążających przód wózka,
 • masztu, zamocowanego pionowo z przodu wózka, którego konstrukcja umożliwia podnoszenie, opuszczanie i pochylanie ładunku,
 • wideł, wykonanych z jednolitego kawałka stali o kształcie litery "L" każda, poruszanych w pionie za pośrednictwem łańcucha. Należy tu zaznaczyć, że widły to jedynie najczęściej występujący rodzaj osprzętu wózków jezdniowych. Możliwe jest też używanie chwytników przystosowanych do transportu np. beczek, pudeł kartonowych, pługów do odśnieżania i in.,
 • karetki (płyty czołowej) – stalowego elementu zamocowanego do masztu, na którym montuje się widły oraz kratę ochronną.
 • kraty ochronnej z metalowych płaskowników, zamocowanej do karetki (za widłami przed masztem), zabezpieczającej przed zsunięciem się przewożonych elementów na operatora wózka,
 • metalowej klatki bezpieczeństwa, zabezpieczającej operatora wózka przed spadającymi z góry przedmiotami,
 • kabiny operatora z kierownicą, pedałami i dźwigniami umożliwiającymi sterowanie wózkiem. Kabina najczęściej jest otwarta, posiada jednak zabezpieczenia chroniące operatora wózka przed wypadkami.

 

Zdjęcia z kursów na wózki widłowe:

 

Kurs na wózek widłowy Toruń

Kurs na wózek widłowy Toruń

Operator wózka widłowego Włocławek szkolenie

Operator wózka widłowego Włocławek szkolenie

Kabina pełna widlaka z napędem hybrydowym

Kabina pełna widlaka z napędem hybrydowym

Zajęcia praktyczne Kutno

Zajęcia praktyczne Kutno

Kurs na wóżki widłowe Płock

Kurs na wóżki widłowe Płock

Operator wózka widłowego Olsztyn

Operator wózka widłowego Olsztyn

Kurs na wózki widłowe Olsztyn

Kurs na wózki widłowe Olsztyn

Operator wózka widłowego Olsztyn

Operator wózka widłowego Olsztyn

Wymiana butli z gazem LPG Olsztyn

Wymiana butli z gazem LPG Olsztyn

Wózki widłowe szkolenie

Wózki widłowe szkolenie

Wózki widłowe szkolenie

Wózki widłowe szkolenie

Wózki widłowe szkolenie

Wózki widłowe szkolenie

Wózki widłowe szkolenie

Wózki widłowe szkolenie

Wózki widłowe szkolenie

Wózki widłowe szkolenie

Wózki widłowe szkolenie

Wózki widłowe szkolenie

Wózki widłowe szkolenie

Wózki widłowe szkolenie

Wózki widłowe szkolenie

Wózki widłowe szkolenie

Wózki widłowe szkolenie

Wózki widłowe szkolenie

BHP EKSPERT WÓZKI WIDŁOWE KURS / SZKOLENIE

BHP EKSPERT WÓZKI WIDŁOWE KURS / SZKOLENIE

Wózki widłowe szkolenie

Wózki widłowe szkolenie

Wózki widłowe szkolenie

Wózki widłowe szkolenie

Wózki widłowe szkolenie

Wózki widłowe szkolenie

Osprzęt dodatkowy wózka

Osprzęt dodatkowy wózka

Chwytaki do transportu rolek

Chwytaki do transportu rolek

Wózek widłowy - osprzęt dodatkowy

Wózek widłowy - osprzęt dodatkowy

Wózki widłowe szkolenie

Wózki widłowe szkolenie

Wózki widłowe szkolenie

Wózki widłowe szkolenie

Wózek widłowy - butla z gazem

Wózek widłowy - butla z gazem

Wózek widłowy - kurs Włocławek

Wózek widłowy - kurs Włocławek

Wózek widłowy - kurs Włocławek

Wózek widłowy - kurs Włocławek

Butla z gazem propan butan KURS NA WÓZKI WIDŁOWE

Butla z gazem propan butan KURS NA WÓZKI WIDŁOWE

Cena kursu na wózek widłowy 350 zł

Cena kursu na wózek widłowy 350 zł

Diagram udźwigu wózka

Diagram udźwigu wózka

Dokumentacja UTB

Dokumentacja UTB

Jazda wózkiem po zmroku

Jazda wózkiem po zmroku

Jazda wózkiem z paletą

Jazda wózkiem z paletą

Krata czołowa wózka podnośnikowego

Krata czołowa wózka podnośnikowego

Karetka wózka podnośnikowego

Karetka wózka podnośnikowego

Kurs na wózek widłowy Toruń

Kurs na wózek widłowy Toruń

Kurs na wózki podnośnikowe podestowe

Kurs na wózki podnośnikowe podestowe

Kurs na wózki widłowe w Toruniu

Kurs na wózki widłowe w Toruniu

Manewry wózkiem widłowym

Manewry wózkiem widłowym

Paleta EURO

Paleta EURO

Palety EURO

Palety EURO

Podnoszenie wideł; przesów karetki wózka

Podnoszenie wideł; przesów karetki wózka

Prace magazynowe - wysokie składowanie

Prace magazynowe - wysokie składowanie

Praca wózkiem w magazynie

Praca wózkiem w magazynie

Przeciwwaga wózka widłowego

Przeciwwaga wózka widłowego

Pulpit sterowniczy wózka podnośnikowego

Pulpit sterowniczy wózka podnośnikowego

Pulpit sterowniczy wózka

Pulpit sterowniczy wózka

Sterowanie wózkiem prowadzonym

Sterowanie wózkiem prowadzonym

Cena szkolenia na operatora

Cena szkolenia na operatora

Szkolenie na wózek widłowy w Toruniu

Szkolenie na wózek widłowy w Toruniu

UDT wózka widłowego

UDT wózka widłowego

Szkolenie na wózki we Włocławku

Szkolenie na wózki we Włocławku

Wózek widłowy LINDE z instalacją gazową

Wózek widłowy LINDE z instalacją gazową

Wózek widłowy TOYOTA

Wózek widłowy TOYOTA

Wózek widłowy podestowy

Wózek widłowy podestowy

Wózek widłowy z siedziskiem dla kierowcy

Wózek widłowy z siedziskiem dla kierowcy

Wózek widłowy kurs Włocłaewk

Wózek widłowy kurs Włocłaewk

Wózek wysokiego składowania

Wózek wysokiego składowania

Zapisz się na kurs wózke widłowy TOYOTA

Zapisz się na kurs wózke widłowy TOYOTA

Znak Dozoru Technicznego

Znak Dozoru Technicznego

Znaki ostrzegawcze wózka podnośnikowego

Znaki ostrzegawcze wózka podnośnikowego

Szkolenie na wózek widłowy Toruń

Szkolenie na wózek widłowy Toruń

Zajęcia teoretyczne

Zajęcia teoretyczne
Copyright © 2007 BHP EKSPERT