KURS PEDAGOGICZNY

 

KURS PEDAGOGICZNY

 

Celem kursu jest uzyskanie przez uczestników szkolenia przygotowania pedagogicznego dla instruktorów praktycznej nauki zawodu, zdobycie wiedzy z dydaktyki oraz podstawowych umiejętności prowadzenia zajęć z praktycznej nauki zawodu.

Ukończenie kursu uprawnia do przyjmowania młodocianych pracowników w zakładach usługowych (fryzjerskich, kosmetycznych itd), placówkach handlowych i zakładach produkcyjnych oraz dla instruktorów nauki jazdy. Posiadanie dokumentu potwierdzającego ukończenie w/w kursu plus egzamin mistrzowski upoważnia do starania się o dofinansowanie wynagrodzenia młodocianych pracowników.

Osoby, które ukończą szkolenie mogą prowadzić zajęcia na różnego rodzajach szkoleniach oraz kursach zawodowych. 

 

Plan nauczania:
1.    Wybrane zagadnienia z pedagogiki.
2.    Wybrane zagadnienia z psychologii.
3.    Metodyka nauczania.
4.    Wybrane zagadnienia prawa pracy.
5.    Praktyka metodyczna.


Kurs obejmuje 80 godz. lekcyjnych.

 

Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy.

 

Cena kursu: 600 - 700 zł. 

 

Zajęcia prowadzimy na terenie Włocławka, Torunia oraz w miejscach wyznaczonych przez Zleceniodawców. 

 

 

 

Autor:Bartłomiej Daroszewski
Copyright © 2007 BHP EKSPERT