Kurs pedagogiczny dla instru. praktycznej nauki zawodu

 

Ośrodek Doradztwa i Szkolenia BHP EKSPERT zaprasza Państwa na:

 

KURS PEDAGOGICZNY DLA INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU

 

Termin szkolenia:
I   spotkanie:   25.09.2010 r.
II  spotkanie:   02.10.2010 r.
III spotkanie:   09.10.2010 r.
IV spotkanie:  egzamin

 

Miejsce szkolenia: sala szkoleniowa Ośrodka Doradztwa i Szkolenia bhp ekspert
                                przy ulicy Barskiej 12 J we Włocławku;

 

Czas trwania szkolenia: 8.00 – 16.00;

 

Uczestnicy seminarium otrzymają stosowne zaświadczenie o jego zakończeniu.

 

Cel szkolenia:


● Przygotowanie słuchaczy do roli instruktora praktycznej nauki zawodu w procesie nauczania oraz przedstawienie wymagań zawodowych, psychologiczno-pedagogicznych i moralnych oraz innych wybranych zagadnień z zakresu pedagogiki, psychologii, metodyki oraz podstawowych czynności dydaktycznych instruktora  praktycznej nauki zawodu;


● Nabycie niezbędnej wiedzy dotyczącej bazy techniczno-dydaktycznej, organizacji pracy, zasad i metod kształtowania umiejętności oraz postaw zawodowych słuchaczy.

 

Podstawa prawna:
Program kursu został opracowany zgodnie z § 10 ust.4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 lipca 2002 roku w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. Z 2002 r. Nr 113, poz. 988 z późn. zm.) oraz  § 5  rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006 roku w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolenych (Dz. U. Z 2006 r. Nr 31, poz. 216).
Program został zatwierdzony przez Kuratorium Oświaty.

 

Cena za 1 uczestnika: 600 zł

 

Program szkolenia:
1. PEDAGOGIKA
- Pedagogika oraz inne nauki z nią związane;
- Teoria wychowania – wybrane zagadnienia;
- Wybrane zagadnienia z pedagogiki pracy;


2. PSYCHOLOGIA
- Przedmiot psychologii;
- Podstawowe zagadnienia rozwoju psychicznego człowieka;
- Procesy poznawcze i emocjonalno – motywacyjne ich rodzaje, cechy
  i typy;
- Psychologia osobowości;
- Psychologia nauczania – uczenia się;
- Charakterystyka psychologiczna procesu pracy;
- Działy psychologii pracy;

3. METODYKA I DYDAKTYKA
- Podstawowe pojęcia dydaktyczne;
- System kształcenia zawodowego w Polsce;
- Proces dydaktyczny i jego elementy;
- Organizacja procesu dydaktycznego;
- Kształcenie zawodowe;
- Kontrola i ocena nauczania zawodu;

4. PRAKTYKA METODYCZNA
- Kompletowanie i prowadzenie dokumentacji programowo – metodycznej   
   zajęć praktycznych;
- Przygotowanie lekcji zajęć praktycznych;
- Prowadzenie dokumentacji realizacji zajęć praktycznych

 

Autor: mgr Bartłomiej Daroszewski

 

 

 

Autor:Bartłomiej Daroszewski
Copyright © 2007 BHP EKSPERT