Kurs pedagogiczny dla instru. praktycznej nauki zawodu

 

 

KURS PEDAGOGICZNY DLA INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU

 

Termin szkolenia:

Rozpoczęcie - 14 marzec 2011r. o godz. 16.00

 

Miejsce szkolenia: sala szkoleniowa Ośrodka Doradztwa i Szkolenia bhp ekspert
                                przy ulicy Barskiej 12 J we Włocławku;

 

 

Uczestnicy seminarium otrzymają stosowne zaświadczenie o jego zakończeniu.

 

Cel szkolenia:


● Przygotowanie słuchaczy do roli instruktora praktycznej nauki zawodu w procesie nauczania oraz przedstawienie wymagań zawodowych, psychologiczno-pedagogicznych i moralnych oraz innych wybranych zagadnień z zakresu pedagogiki, psychologii, metodyki oraz podstawowych czynności dydaktycznych instruktora  praktycznej nauki zawodu;


● Nabycie niezbędnej wiedzy dotyczącej bazy techniczno-dydaktycznej, organizacji pracy, zasad i metod kształtowania umiejętności oraz postaw zawodowych słuchaczy.

 

Podstawa prawna:
Program kursu został opracowany zgodnie z § 10 ust.4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 lipca 2002 roku w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. Z 2002 r. Nr 113, poz. 988 z późn. zm.) oraz  § 5  rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006 roku w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolenych (Dz. U. Z 2006 r. Nr 31, poz. 216).
Program został zatwierdzony przez Kuratorium Oświaty.

 

 

Autor:Bartłomiej Daroszewski
Copyright © 2007 BHP EKSPERT