Kursy energetyczne

 

Zgodnie z ustawą Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 nr. 89, poz 625) osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń i instalacji energetycznych (montaż, konserwacja, obsługa, naprawa, remont) są zobowiązane do posiadania aktualnych „Świadectw kwalifikacyjnych” – „Uprawnień energetycznych” wydanych przez uprawnioną komisję kwalifikacyjną po uprzednim zdaniu egzaminu przez osobę zainteresowaną.

 

Zakres szkolenia - Standardowo oferujemy szkolenia pozwalające na zdobycie uprawnień w zakresie montażu, obsługi, konserwacji oraz napraw i remontów urządzeń i instalacji, sklasyfikowanych w następujących grupach:

 

GRUPA 1: Urządzenia, instalacje i sieci energetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną

 

GRUPA 2: Urządzenia, wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne

 

GRUPA 3: Urządzenia, instalacje i sieci gazowe, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe.

 

Cena szkolenia: od 200 zł (w zależności od ilosci uczestników szkolenia oraz zakresu uprawnień) + egzamin SEP 10 % najniższego wynagrodzenia.

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2007 BHP EKSPERT