Kursy na wózki, podesty - zwyżki, żurawie

 

KURS NA WÓZKI WIDŁOWE

 

Ośrodek Doradztwa i Szkolenia BHP EKSPERT specjalizuje się już od kilku lat przede wszystkim w szkoleniach dla OPERATORÓW WÓZKÓW WIDŁOWYCH (jezdniowych z napędem silnikowym).

 

Kursy na operatorów wózków prowadzimy we Włocławku oraz w Toruniu gdzie posiadamy sale wykładowe wraz z wyposażeniem oraz wózki jezdniowe z napędem silnikowym.
Szkolenie przebiega w miłej atmosferze, a kursant poza pomocami dydaktycznymi korzysta przede wszystkim z doświadczenia naszych wykładowców / trenerów, przez co zapewniamy wysoką jakość szkolenia.


Od kandydatów na kierowcę WÓZKA WIDŁOWEGO wymaga się:
- ukończenia 18 - tego roku życia oraz
- badań lekarskich poświadczających brak przeciwwskazań do wykonywania zawodu kierowcy wózka widłowego.

 

 

Firma BHP EKSPERT współpracuje z doktorem medycyny pracy, do którego w razie życzenia kursant otrzymuje kontakt, co ułatwia i pomija kolejki w innych placówkach medycyny pracy.

Kurs na kierowcę wózka kończy się egzaminem, po którym kursant otrzymuje uprawnienia do obsługi wózków jezdniowych wszystkich typów oraz uprawnienia na wymianę butli z gazem propan - butan. Uprawnienia unijne w języku angielskim absolwent otrzymuje BEZPŁATNIE.

Kurs na wózek widłowy cena: 350 zł

Zapisy pod nr tel. biuro - 54 413 70 10 lub Właściciel Placówki - 505 221 280

Zajęcia prowadzone są:
- Włocławek - ul. Barska 12 J
- TORUŃ - ul. Długa 29/35

 

Najbliższe terminy: Luty 2012r.

 

Ośrodek Doradztwa i Szkolenia BHP EKSPERT współpracuje w zakresie nadzoru BHP i P.POŻ. z ponad 50 Firmami i innymi Placówkami. Osoby zainteresowane podjęciem pracy po ukończeniu kursu są przez nas anonsowane u zainteresowanych Pracodawców.

 

 

 

KURS NA PODESTY RUCHOME - Zwyżki

Podest ruchomy tzw. zwyżka to maszyna służąca do podnoszenia ludzi w specjalnie skonstruowanym koszu umieszczonym na końcu wysięgnika lub elementu składanego w celu wykonanie prac na wysokości. Podesty ruchome mogą występować w wersji przegubowej oraz nożycowej.

Cel szkolenia
Uzyskanie kwalifikacji zawodowych przez osoby obsługujące podesty ruchome oraz przygotowanie słuchaczy do egzaminu dającego uprawnienia operatora.

Rodzaje uprawnień
uprawnienia kat. II P
- podesty ruchome wiszące,
- podesty ruchome masztowe,
- podesty ruchome stacjonarne,


uprawnienia kat. I P
- podesty ruchome przejezdne:
- wolnobieżne,
- samojezdne montowane na pojeździe,
- przewoźne.

Czas trwania kursu 5 - 7 dni

Wymagania wobec kandydata

  • ukończone 18 lat
  • wykształcenie co najmniej podstawowe


Dokumenty uzyskane po szkoleniu
Zaświadczenie kwalifikacyjne wystawione przez dozór techniczny uprawniające do obsługi danego urządzenia.

Kurs na podesty cena: 500 zł

 

Najblisze terminy: marzec 2012r.

 

 

 

Kurs na żurawie przenośne (hds), przeładunkowe, przewoźne, stacjonarne, samojezdne

Żuraw stacjonarny to dźwignica składająca się z zamontowanego na stałe do podłoża słupa, na którym osadzono wysięgnik wykonujący ruch obrotowy. Kąt obrotu wysięgnika może być ograniczony parametrami żurawia ale może też wynosić pełne 360 st. Po obrotowym wysięgniku przemieszcza się wciągnik, będący podzespołem podnoszącym ładunek.

Żuraw samojezdny to dźwignica służąca do przemieszczania ładunku, zamontowana na podwoziu samojezdnym (zwana potocznie dźwigiem samochodowym), posiadająca wysięgnik mogący wykonywać ruch obrotowy a także ruch opuszczania oraz podnoszenia.

Żuraw przenośny
(nazwa potoczna HDS) to żuraw zamontowany na samochodzie ciężarowym pomiędzy kabina kierowcy a skrzynią lub z tyłu pojazdu, służący do załadunku towaru na samochód oraz jego rozładunku. Podstawowe kategorie żurawi przenośnych to żurawie do transportu materiałów budowlanych oraz do transportu drewna (z rotatorem i chwytakiem tzw. żuraw leśny).

Cel szkolenia
Uzyskanie kwalifikacji zawodowych przez osoby obsługujące żurawie oraz przygotowanie słuchaczy do egzaminu dającego uprawnienia operatora.

 

Program obejmuje:
- budowę i podział żurawi,
- obsługa żurawia,
- przepisy dozoru technicznego,
- przepisy BHP i P.POŻ.

Rodzaje uprawnień

uprawnienia kat. II Ż
- żurawie stacjonarne,
- żurawie stacjonarne warsztatowe (w tym wciągniki i wciągarki wg kategorii II W),
- żurawie przewoźne,
- żurawie przenośne tzw. HDS,
- żurawie samojezdne (montowane na pojeździe, tzw. dźwigi).

Organizacja szkolenia

Czas trwania kursu 5 - 7 dni

Wymagania wobec kandydata
ukończone 18 lat
wykształcenie co najmniej podstawowe

Dokumenty uzyskane po szkoleniu
Zaświadczenie kwalifikacyjne wystawione przez dozór techniczny uprawniające do obsługi danego urządzenia.

Kurs na żurawie Włocławek cena: 500 zł

Istnieje możliwość zorganizowania szkolenia u Zleceniodawcy. Osobom dojezdnym pomagamy w załatwieniu zakwaterowania.

 

Najbliższe terminy: marzec 2012r.

 

 

Autor:Bartłomiej Daroszewski
Copyright © 2007 BHP EKSPERT