Kwalifikacje i doświadczenie – kurs na zatrudnienie

 

Ośrodek Doskonalenia Zawodowego BHP EKSPERT realizuje projekt dofinansowany
z Funduszy Europejskich pt. „Kwalifikacje i doświadczenie – kurs na zatrudnienie".
 
Cel projektu: Wzmocnienie do 31.12.2017r. potencjału zawodowego i wyrównanie deficytów społecznych 60 biernych zawodowo mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego powyżej 29 roku życia.

Planowane efekty projektu: aktualizacja i podniesienie poziomu podniesienie kwalifikacji i kompetencji zawodowych, podniesienie wzrostu motywacji do zatrudnienia i przełamanie biernej postawy względem rynku pracy,  nabycie doświadczenia zawodowego poprzez udział w stażach, podjęcie zatrudnienia lub założenie działalności gospodarczej.

Wartość projektu: 835.000,00 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 709750,00 PLN


UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY!!!
 
 
Kto może wziąć udział w projekcie:
60 osób biernych zawodowo, w tym 58 mężczyzn i 2 kobiety,
mieszkańcy powiatów radziejowskiego, aleksandrowskiego, toruńskiego, włocławskiego, lipnowskiego i rypińskiego;
osoby w wieku powyżej 29 roku życia (które ukończyły 30-ty  rok życia , łącznie z dniem 30-tych urodzin),
osoby o niskich kwalifikacjach (wykształcenie maksymalnie średnie),

W projekcie oferujemy bezpłatne kursy zawodowe:
Monter rusztowań z obsługą podestów ruchomych
Operator koparki jednonaczyniowej
Operator koparko-ładowarki oraz zagęszczarek i ubijaków wibracyjnych
Magazynier z obsługą wózków podnośnikowych, suwnic oraz programów komputerowych
Elektromonter z uprawnieniami SEP

Dodatkowo: doradztwo zawodowe, pośrednictwo pracy, staże zawodowe dla 40 osób.

Uczestnicy projektu mają zagwarantowane:
- wyżywienie,
- materiały szkoleniowe,
- zwrot kosztów dojazdów,
- stypendium szkoleniowe,
- w przypadku stażu – stypendium stażowe w kwocie 1800 zł brutto .

Dodatkowo:
- zwrot kosztów opieki nad dzieckiem,
- dodatek relokacyjny.

INFORMACJE i  ZAPISY:
 
BIURO PROJEKTU
ul. Barska 12 J
87-800 Włocławek
tel./fax.: 54 413-70-10,
tel. kom. 728 904 196
 
Kierownik projektu
kom. 504-221-280
                      
www.bhpekspert.eu
                                
Czas trwania projektu: od 02.01.2017r. do 31.12.2017r.

Autor:Bartłomiej Daroszewski
Copyright © 2007 BHP EKSPERT