LPG – NAPEŁNIANIE ZBIORNIKÓW POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH GAZEM

 

SZKOLENIE LPG (napełnianie zbiorników samochodowych zasilanych gazem skroplonym)

 

Szkolenie przeznaczone jest dla osób zajmujących się napełnianiem zbiorników LPG pojazdów samochodowych przystosowanych do zasilania gazem propan-butan.

Celem szkolenia jest zapoznanie słuchaczy z zagadnieniami teoretycznymi i praktycznymi obsługi instalacji do napełniania zbiorników LPG pojazdów samochodowych przystosowanych do zasilania gazem propan -butan.
 
Podstawa prawna

- Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001r w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych/Dz. U . nr 79 poz.849

 

- Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2002r w/s urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu Dz. U. nr 120 poz.1021/ zgodnie z programem zatwierdzonym przez TDT
 

Szkolenie kończy się egzaminem przed TDT. 

 

Szkolenia prowadzimy we Włocławku, Toruniu, Bydgoszczy, Warszawie, Poznaniu oraz u Zleceniodawcy na jego terenie.

 

Cena szkolenia: 400 zł + egzamin TDT 152 zł 

 

 

Copyright © 2007 BHP EKSPERT