Nadzór BHP

 

Ośrodek Doradztwa i Szkolenia BHP EKSPERT od sierpnia 2012r. pełni rolę koordynatora ds. BHP podczas trwania remontu (prace antykorozyjne) mostu stalowego na rzece Wisła w miejscowości Dęblin.

 

Do zadań Firmy należy koordynacja prac pod kątem bezpieczeństwa i higieny pracy, wprowadzanie procedur, opracowywanie dokumentacji, szkolenie bhp oraz szkolenia tematyczne mające na celu podniesienie świadomości pracowników. Pomagamy w doborze najwłaściwszych środków ochrony indywidualnej.

 

 

 

 

Autor:Bartłomiej Daroszewski

Most stalowy - przed inwestycją

Most stalowy - przed inwestycją

Most na Wiśle Dęblin

Most na Wiśle Dęblin
 
Copyright © 2007 BHP EKSPERT