Nadzór i doradztwo BHP i p-poż


Świadczymy wysoko wyspecjalizowane usługi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, poprzez sprawowanie stałego nadzoru jako zewnętrzna służba.

 

Nadzór nad warunkami pracy świadczymy jako zewnętrzna służba na podstawie

art. 23711§ 2 Kodeksu pracy.


Usługi wykonujemy w ramach:

 

 • umów stałych (tzw. usługa kompleksowa) dotyczących nadzoru bhp i ochrony przeciwpożarowej,
 • jednorazowych zleceń.

Ośrodek BHP EKSPERT prowadzi również nadzór BHP i P.POŻ. na terenie budów i innych inwestycji. Funkcję tą sprawujemy jako Służba BHP lub Koordynator ds. BHP sprawując nadzór nad bezpieczeństwem prac na całych inwestycjach. Nasza firma posiada duże doświadczenie zawodowe co zapewnia Zleceniodawcy duży standard wykonywanych usług.

 

REFERENCJE BHP EKSPERT

 

 • Umowa Stała

   

  Z chwilą podpisania stałej umowy świadczymy nadzór nad warunkami pracy jako zewnętrzna służba bhp.
  Podpisana umowa określa zakres świadczonych usług oraz warunków ich realizacji.

   

  Firma BHP EKSPERT w ramach stałej umowy zapewnia:

   

  • szkolenia bhp i p.poż. (wstępne, okresowe),
  • opracowywanie instrukcji bhp i p.poż.
  • dokonywanie oceny ryzyka zawodowego na wszystkich stanowiskach pracy,
  • dokonywanie oceny warunków pracy oraz przestrzegania zasad i przepisów bhp
   i p.poż.,
  • przekazywanie pracodawcy wniosków mających na celu usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości,
  • dokonywanie oceny stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego,
  • doradztwo w zakresie obowiązujących przepisów bhp i p.poż.,
  • sporządzanie dokumentacji powypadkowej, prowadzenie rejestrów wypadków
   przy pracy,
  • sporządzanie rejestrów czynników szkodliwych dla zdrowia,
  • reprezentowanie Zakładu przed organami kontrolnymi.
  Na życzenie klienta umowę można rozszerzyć o inne usługi.

  Zaletami podpisania stałej umowy są:

   

  • stała zryczałtowana opłata (miesięczna),
  • przejęcie zadań służby bhp w Zakładzie,
  • za aktualizację dokumentacji bhp nie ma dodatkowych opłat,
  • za doradztwo prawne nie ma dodatkowych opłat,
  • na bieżąco kontrolujemy potrzebę szkoleń bhp oraz badań lekarskich,
  • informujemy o potrzebie przeprowadzenia pomiarów środowiska pracy i innych obowiązków ciążących na pracodawcy.
 • Jednorazowe zlecenie

   

  Firma BHP EKSPERT w ykonuje również usługi (zlecenia) jednorazowe. Najczęściej opracowywanymi dokumentami na zlecenie klienta są:

   

  • szkolenia wstępne i okresowe z zakresu bhp i p.poż. na wszystkich stanowiskach pracy,
  • dokonywanie oceny ryzyka zawodowego,
  • przeprowadzanie postępowania powypadkowego,
  • wykonywanie zaleceń i wystąpień nadanych przez Państwową Inspekcję Pracy i inne organy kontrolne,
  • opracowania dokumentacji takich jak: DTR, instrukcje stanowiskowe,
  • szczegółowe programy szkoleń, akta osobowe, tabele przydziału odzieży i obuwia roboczego,
  • przeprowadzanie analiz stanu bhp,
  • opracowanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego i inne.
 • Copyright © 2007 BHP EKSPERT