NAPEŁNIANIE CIŚ. ZBIORNIKÓW PRZENOŚNYCH


Kurs napełniania przenośnych zbiorników ciśnieniowych - butli


Szkolenie w zakresie uzyskania uprawnień UDT na obsługę i napełnianie przenośnych zbiorników ciśnieniowych o pojemności pow. 350 cm³ gazami lub cieczami: propan - butan, gazy oddechowe dla płetwonurków, straży pożarnych itp.

 

 

 Warunki przyjęcia na kurs:

  • ukończone 18 lat,
  • przynajmniej wykształcenie podstawowe.


Kurs napełniania przenośnych zbiorników ciśnieniowych - butli trwa 32 godz. i kończy się egzaminem przed UDT oraz wydaniem stosownego zaswiadczenia kwalifikacyjnego ważnego bezterminowo.

 

Zaświadczenie kwalifikacyjne UDT uprawnia do obsługi i napełniania przenośnych zbiorników ciśnieniowych o pojemności powyżej 350 cm³.

 

 

 

Podczas szkolenia na napełnianie zbiorników ciśnieniowych omawiane są następujące zagadnienia:

  • wykonywanie dozoru technicznego dla zbiorników   przenośnych - butli, ich badania i naprawy,
  • ogólne wiadomości o właściwościach fizycznych i   chemicznych gazów ,
  • konstrukcja zbiorników przenośnych i ich zasadnicze   parametry,
  • konstrukcje i zasadnicze wymagania dla osprzętu,
  • znakowanie zbiorników przenośnych, kody barwne etykiety   ostrzegawcze,
  • zajęcia praktyczne: napełnianie zbiorników ciśnieniowych –   czynności robocze i kontrolne;


Ośrodek ze względu na swoją mobilność jest w stanie przeprowadzić kurs napełnainia przenośnych zbiorników ciśnieniowych na terenie następujących miast: Toruń, Włocławek, Płock, Bydgoszcz, Inowrocław i inne.

 

Kurs napełniania przenośnych zbiorników ciśnieniowych


Kurs dotyczący napełniania przenośnych zbiorników ciśnieniowych, jest wymagany przez Urząd Dozoru Technicznego od osób bepośrednio związanych z ładowaniem butli w tym i nurkowych, sprężonym powietrzem i innymi gazami oddechowymi.

 


Zapraszamy zatem wszystkich strażaków i kandydatów zainteresowanych pracą w Straży Pożarnej, właścicieli i pracowników centrów i baz nurkowych oraz wszystkie osoby zaintresowane zdobyciem wiedzy na temat bezpiecznego i profesjonalnego nabijania przenośnych zbiorników wysokiego ciśnienia.

 

Cena szkolenia: 600 zł + egzamin przed UDT 152 zł / przy grupie powyżej 5 osób rabat do 100 zł.

 

 

 

Autor:Bartłomiej Daroszewski
Copyright © 2007 BHP EKSPERT