Obrót i konfekcjonowanie środków ochrony roślin

 

 

Ustawa z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz. U. nr 11 poz. 94 z późn. zm.) nakłada obowiązek posiadania aktualnego zaświadczenia o ukończeniu szkolenia przez osobę, która zajmuje się obrotem i konfekcjonowaniem środków ochrony roślin.

 


Cel szkolenia:

 

Przekazanie podstawowej wiedzy z zakresu bezpiecznego obrotu i konfekcjonowania środków ochrony roślin

 


Sposób przeprowadzenia sprawdzianu wiedzy:

 

Egzamin zewnętrzny w formie testu przed komisją powołaną przez wojewódzkiego inspektora

 


Wydawane dokumenty:

 

Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia (ważne przez okres 5 lat)


Liczba godzin: 24

 

Cena szkolenia: 250 - 300 zł

 

 

 

Autor:Bartłomiej Daroszewski
Copyright © 2007 BHP EKSPERT