POMIARY ELEKTRYCZNE

 

 

Wykonujemy:

 1. Pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej w układach sieciowych:
   - TN
   - TT
   - IT
 2. Pomiary rezystancji przewodów i uzwojeń
 3. Pomiary rezystancji uziemień i rezystywności gruntu
 4. Badania wyłączników różnicowoprądowych
 5. Badania i pomiary eksploatacyjne elektrycznych urządzeń napędowych
 6. Badania i pomiary eksploatacyjne baterii i kondensatorów energetycznych do kompensacji mocy biernej
 7. Badania eksploatacyjne spawarek i zgrzewarek
 8. Badania i pomiary eksploatacyjne elektronarzędzi
 9. Badania i pomiary eksploatacyjne urządzeń piorunochronnych
 10. Badania i pomiary eksploatacyjne urządzeń dźwigowych
 11. Badania i pomiary eksploatacyjne w strefach zagrożonych wybuchem
 12. Pomiary natężenia oświetlenia.


Wszystkie prace wykonujemy zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Mierniki użyte do pomiarów posiadają aktualne świadectwa legalizacji.

 

 

 

Pomiary oraz inne prace wykonujemy na terenie całego kraju.

 

Bliższe informacje na temat wykonywanych pomiarów pod nr. tel. (0) 607582062

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor:Bartłomiej Daroszewski
Copyright © 2007 BHP EKSPERT