PRACE NA WYSOKOŚCI

 

To szkolenie dla wszystkich pracowników narażonych na upadek z wysokości.

 

Szkolenie ma na celu nauczenie samodzielnego i bezpiecznego poruszania się na wysokości z wykorzystaniem sprzętu asekuracyjnego.

 

Czas trwania szkolenia: 1 - 2 dni

Program szkolenia:

 

Zajęcia teoretyczne:
- wiedza z zakresu BHP prac na wysokościach

- informacje o sprzęcie asekuracyjnym ochrony przed upadkiem z wysokości
- przepisy prawne w zakresie BHP podczas prac na wysokości
- podstawy udzielania pierwszej pomocy

 

Zajęcia praktyczne:
- dobór sprzętu do ochrony przed upadkiem z wysokości
- sposoby ewakuacji z wysokości
- pierwsza pomoc

 

Cena szkolenia: 150 zł 

 

 

Copyright © 2007 BHP EKSPERT