PRZEGLĄD I KONSERWACJA GAŚNIC

 

 

Świadczymy kompleksowe usługi w zakresie:

 1. Okresowe przeglądy techniczne, legalizacje,serwis gaśnic i hydrantów
 2. Próby ciśnieniowe zbiorników gaśnic ,hydrantów,węży
 3. Remonty, konserwacje gaśnic i agregatów gaśniczych
 4. Bezpłatne złomowanie sprzętu przestarzałego i wyeksploatowanego
 5. Wyposażenie obiektów w sprzęt gaśniczy, hydrantowy
 6. Oznakowanie obiektów znakami ewakuacji i p.poż
 7. Opracowanie,aktualizacje instrukcji bezpieczeństwa pożarowego


Doradztwo techniczne w zakresie:

 • Nieodpłatne konsultacje
 • Pomoc w uporządkowaniu spraw związanych z ochrona przeciwpożarową
 • Reprezentowanie firm w przypadku kontroli z zewnątrz 

 

 Bezpłatna dostawa zakupionego sprzętu oraz jego rozmieszczenie:

 • Podręcznego sprzętu gaśniczego (gaśnic)
 • Oznakowań przeciwpożarowych i ewakuacyjnych
 • Wyposażenia hydrantów p.poż


 1. bezpłatna ocena stanu technicznego sprzętu
 2. bezpłatny dojazd do wszystkich obiektów
 3. terminowe wykonanie usług
 4. możliwość negocjacji cen
 5. rabaty i promocje dla stałych klientów

 

 

 

Autor:Bartłomiej Daroszewski
Copyright © 2007 BHP EKSPERT