STOSOWANIE ŚRODKÓW CHRONY ROŚLIN PRZY UŻYCIU OPRYSKIWACZYZabiegi przy użyciu środków ochrony roślin w produkcji rolnej i leśnictwie mogą być wykonywane przez osoby, które ukończyły szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin i posiadają aktualne zaświadczenie o ukończeniu tego szkolenia.

 

Ośrodek Doradztwa i Szkolenia BHP EKSPERT upoważniony jest przez Wojewódzkiego Inspektora do prowadzenia w/w szkolenia.

 

Ukończenie szkolenia potwierdzone jest zaświadczeniem które zachowuje ważność przez okres 5 lat od dnia ukończenia.

 

Zasady stosowania środków ochrony roślin określają przepisy ustawy z dnia 18 grudnia 2003 roku o ochronie roślin (Dz.U z 2004r.Nr 11 poz.94 z późniejszymi zmianami).

 

W trakcie szkolenia prowadzone są zajęcia praktyczne - pokazy kalibracji, atestacji oraz modernizacji opryskiwaczy polowych, sadowniczych oraz ręcznych.

Koszt szkolenia 80 zł

 

 

Copyright © 2007 BHP EKSPERT