SUWNICE

 

SUWNICA - dźwignica utworzona z przejezdnego pomostu, bramy lub mostu, wzdłuż których może poruszać się wózek wyposażony w wyciągarkę - hakową lub chwytakową, co daje możliwość przemieszczania ładunku w przestrzeni (w 3 wzajemnie prostopadłych kierunkach). Mechanizmy jazdy i podnoszenia mają napęd elektryczny lub ręczny. Suwnica poruszająca się wzdłuż torów ułożonych wysoko (na słupach wzdłuż ścian budynku lub na estakadzie) nosi nazwę suwnicy pomostowej i jest często używana w halach produkcyjnych. Suwnica o konstrukcji nośnej wspartej na 2 przejezdnych podporach, poruszających się po torach ułożonych na ziemi, nosi nazwę suwnicy bramowej lub, przy większych rozpiętościach suwnicy mostowej.

 

Cel szkolenia


Uzyskanie kwalifikacji zawodowych przez osoby obsługujące suwnice oraz przygotowanie słuchaczy do egzaminu dającego uprawnienia operatora. Kurs przeznaczony jest dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach pracy realizujących operacje transportu pionowego z wykorzystaniem suwnic.

 

Program szkolenia obejmuje:
- budowę dźwignicy,
- obsługę suwnicy,
- przepisy dozoru technicznego,
- przepisy BHP i P.POŻ.

Rodzaje uprawnień


• uprawnienia kat. II S
  - suwnice hakowe ogólnego pzreznaczenia sterowane z poziomu roboczego, w tym bezprzewodowo oraz wciągniki i wciągarki według kategorii II W.


• uprawnienia kat. I S
  - suwnice sterowane z kabiny oraz wciągniki i wciągarki według kategorii I W i suwnice według kategorii II S.

Organizacja szkolenia


Czas trwania kursu 5 - 7 dni

Wymagania wobec kandydata


•   ukończone 18 lat
•   wykształcenie co najmniej podstawowe


Dokumenty uzyskane po szkoleniu


Zaświadczenie kwalifikacyjne wystawione przez dozór techniczny uprawniające do obsługi danego urządzenia.

Cena szkolenia


1. Suwnice kategorii II S - 600 zł + egzamin UDT 152 zł
2. Suwnice kategorii I S - 800 zł + egzamin UDT 152 zł

 

Kursy na operatorów suwnic prowadzimy we Włocławku, Toruniu, Kutnie i Olsztynie.

 

 

 

 

  
Copyright © 2007 BHP EKSPERT