Szkolenia BHP i P.POŻ.

 

Ośrodek Doradztwa i Szkolenia bhp ekspert jest firmą zarejestrowaną w Kuratorium Oświaty we Włocławku.

 

Organizujemy szkolenia w formie kursów, seminariów, bądź w systemie samokształcenia kierowanego, które odbywają się na terenie naszego ośrodka

lub u Klienta.

 

W czasie szkoleń BHP wykorzystujemy filmy video, skrypty, prezentacje multimedialne ułatwiające słuchaczom przyswojenie problematyki bhp i ochrony p.poż.

Posiadamy profesjonalne zaplecze dydaktyczne.


Nasi wykładowcy to fachowcy z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz prawa pracy, z wieloletnią praktyką i ogromnym doświadczeniem zawodowym.

 

Dla potrzeb konkretnych Firm opracowujemy szczegółowe programy szkoleń. Programy uwzględniają specyfikę stanowisk pracy, rodzaj występujących zagrożeń, a także najważniejsze problemy prawa pracy.

 

Tematyka oferowanych przez nas szkoleń wynika z obowiązujących przepisów i ma dla pracowników charakter obligatoryjny. Każde szkolenie kończy się egzaminem oraz wydaniem zaświadczenia o ukończeniu kursu.


Proponujemy przeprowadzenie następujących szkoleń BHP:

  • szkolenie okresowe BHP dla pracodawców i osób kierujących pracownikami

  • szkolenie okresowe BHP dla pracowników administracyjno-biurowych

  • szkolenie okresowe BHP dla pracowników na stanowiskach robotniczych

  • szkolenie okresowe BHP dla pracowników na stanowiskach inżynieryjno-technicznych

  • szkolenie okresowe BHP dla pracowników służby BHP

  • szkolenie okresowe BHP dla Społecznych Inspektorów Pracy

 

Szkolenia BHP i p.poż. prowadzone są zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.  (Dz.U. nr 180, poz. 1860) z późniejszymi zmianami.

 


Ponadto proponujemy Państwu:

  • Szkolenie z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej

  • Szkolenie z zakresu metodyki prowadzenia instruktażu stanowiskowego dla osób kierujących pracownikami

Szkolenia okresowe BHP i inne prowadzimy na terenie Włocławka, Bydgoszczy, Warszawy oraz w miejscach wskazanych przez Zlecenidawcę.  

 

Więcej na temat szkoleń BHP na stronie: www.szkoleniaokresowebhp.eu

Wiadomości oraz zapisy na szkolenie BHP i P.POŻ. przez internet na stronie: www.e-learning-bhp.eu 

 

 

Od 1 lipca 2005 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860 ze zm.).

 

Obecnie szkolenie powinno być prowadzone jako szkolenie wstępne i szkolenie okresowe. Szkolenie wstępne prowadzi się w formie instruktażu wg programów opracowanych dla poszczególnych grup stanowisk i obejmuje ono:
- szkolenie wstępne ogólne (instruktaż ogólny);
- szkolenie wstępne na stanowisku pracy (instruktażem stanowiskowy).


Nie ma zatem już teraz konieczności prowadzenie szkolenia podstawowego.


Rozporządzenie określa, że szkolenie okresowe osób zatrudnionych na stanowiskach robotniczych należy przeprowadzać nie rzadziej niż co 3 lata a na stanowiskach robotniczych, na których występują szczególnie duże zagrożenia dla bezpieczeństwa lub zdrowia pracowników, nie rzadziej niż raz w roku.

 

Szkolenie okresowe:


- osób będących pracodawcami oraz innych osób kierujących pracownikami, w szczególności kierowników, mistrzów i brygadzistów,
- pracowników inżynieryjno-technicznych, w tym projektantów, konstruktorów maszyn i innych urządzeń technicznych, technologów i organizatorów produkcji,
- pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy i innych osób wykonujących zadania tej służby,
- innych niewymienionych wyżej pracowników, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy - powinno być przeprowadzane w formie kursu, seminarium lub samokształcenia kierowanego nie rzadziej niż raz na 5 lat, a w przypadku pracowników administracyjno-biurowych nie rzadziej niż raz na 6 lat.

 

Szkolenia BHP prowadzimy w Toruniu, Włocławku, Bydgoszczy, Płocku, Olsztynie, Kutnie, Warszawie i innych miastach.

 

Dowiedz się więcej osobiście w naszych placówkach (Toruń, Włocławek, Olsztyn) lub telefonicznie gdzie nasz konsultant udzieli niezbędnych informacji.

 

 

Druki do pobrania:

Copyright © 2007 BHP EKSPERT