SZKOLENIA - CERTYFIKATY ENERGETYCZNE

 

 

          Od 1 stycznia 2009 r. świadectwa charakterystyki są obowiązkowe dla każdego budynku oddawanego do użytkowania oraz budynku podlegającemu zbyciu lub najmowi, a także w przypadku, gdy w wyniku przebudowy lub remontu budynku uległa zmianie jego charakterystyka energetyczna.

 

          Obowiązek sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynków wynika z przepisów Dyrektywy 2002/91/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków.

Polska jest obowiązana do wprowadzenia przepisów niezbędnych do wykonania dyrektywy do 1 stycznia 2009 r. Transpozycji przepisów unijnych dokonano poprzez ustawę z dnia 19 września 2007 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane (Dz. U. z 2007 r. Nr 191, poz. 1373) oraz stosowne akty wykonawcze.

 

          Nasz Ośrodek proponuje Państwu szkolenie dla osób ubiegających się o uprawnienie do sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego oraz części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową.

 


          Ukończenie tego kursu uprawnia do przystąpienia do egzaminu państwowego, którego zdanie daje uprawnienia do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej (certyfikat energetyczny).

 

 

Do kursu mogą przystąpić osoby posiadające wykształcenie magisterskie.

 

 


Program kursu został przygotowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 21 stycznia 2008 r.

 

Czas trwania kursu: 55 godzin.

 

 

Organizacja zajęć

 

 

ZBIERANIE ZGŁOSZEŃ TRWA
 
Termin rozpoczęcia kursu: zgłoszenie grupy min. 7 osób


Zajęcia odbywają się w weekendy (sobota - niedziela)

 

Dokłądny termin rozpoczęcia zajęć ustalamy po zebraniu się grupy szkoleniowej.


Podczas zajęć wymagane posiadanie przez uczestników kursu własnego komputera - Laptop

 

egzamin wewnętrzny / zakończenie kursu

 

O zakwalifikowaniu się na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń

 

Miejsce szkolenia: Włocławek

 

 

Zapewniamy materiały szkoleniowe w formie drukowanej oraz elektronicznej. 


Koszt kursu wynosi 1500 zł

+ opłata wpisowa 100 zł

 


Warunkiem uczestnictwa w kursie jest wcześniejsze wniesienie opłaty.

 


Wpłaty prosimy dokonywać na konto:


Ośrodek Doradztwa i Szkolenia
bhp ekspert
Bartłomiej Daroszewski
ul. 14 Pułku Piechoty 4/36
87 - 800 Włocławek

 

BIURO ul. Barska 12J


LUKAS BANK S.A.
12 1940 1076 3046 8726 0000 0000

 

Osoby zainteresowane odbyciem kursu prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

 

 

Wypełniony formularz zgłoszeniowy prosimy o wysłanie email-em

bhpekspert@bhpekspert.eu

 

 

Z przyjemnością odpowiemy na wszelkie Państwa pytania.

 

 

 

 

 

Autor:Bartłomiej Daroszewski
Copyright © 2007 BHP EKSPERT