SZKOLENIA OKRESOWE BHP

 

 

Proponujemy przeprowadzenie Państwu następujących szkoleń okresowych BHP:

  • szkolenie okresowe BHP dla pracodawców i osób kierujących pracownikami

  • szkolenie okresowe BHP dla pracowników administracyjno-biurowych

  • szkolenie okresowe BHP dla pracowników na stanowiskach robotniczych

  • szkolenie okresowe BHP dla pracowników na stanowiskach inżynieryjno-technicznych

  • szkolenie okresowe BHP dla pracowników służby BHP

  • szkolenie okresowe BHP dla Społecznych Inspektorów Pracy

 

Poza szkoleniami okresowymi BHP prowadzimy również szkolenia wstępne (instruktaż ogólny oraz stanowiskowy) BHP i P.POŻ.

 

 

Podstawa prawna: 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.  

(Dz.U. nr 180, poz. 1860 z późniejszymi zmianami)

 

 

 

 

Autor:Bartłomiej Daroszewski
Copyright © 2007 BHP EKSPERT