SZKOLENIA W ZAKRESIE ZMIAN KODEKSU PRACY – NOWOŚCI W BHP

 

Ośrodek Doradztwa i Szkolenia BHP EKSPERT z siedzibą we Włocławku proponuje Państwu szkolenie pt:

,,Najnowsze zmiany Kodeksu pracy"

 

Szkolenie składa się z następujących części:

 

1. Elastyczne planowanie czasu pracy

2. Elastyczne rozliczanie czasu pracy

3. Uprawnienia pracownika w przypadku wyrażenia zgody przez pracodawcę na podnoszenie kwalifikacji zawodowych.

4. Problematyka wynagrodzenia z tytułu zwolnienia od pracy oraz urlopu szkoleniowego.

 

5. Wybór umowy (umowa o pracę a umowy cywilne).

6. Nowe zasady dotyczące umów o pracę na czas określony.

7. Rozwiązanie umowy o pracę - zasady wynikające z Kodeksu pracy oraz ustawy o zwolnieniach grupowych.

8. Wypowiedzenie i porozumienie zmieniające.

9. Urlopy wypoczynkowe (najnowsze orzeczenia SN).

10. Prawo pracownika do urlopu wypoczynkowego.

11. Pierwszy urlop pracownika.

12. Zasady ustalania wymiaru urlopu.

13. Urlop proporcjonalny - niepełny etat, zatrudnienia przez część roku kalendarzowego, urlop wypoczynkowy a urlop wychowawczy.

14. Urlop na żądanie - najnowsze orzecznictwo SN.

15. Urlop zaległy (możliwość wysłania pracownika na wypoczynek).

16. Zasady ustalania terminu urlopu.

17. Przesunięcie i przerwanie urlopu.

18. Możliwość odwołania pracownika z urlopu wypoczynkowego.

Tematyka szkolenia może być zmieniana każdorazowo wg. potrzeb klienta.

 

Cena szkolenia: do uzgodnienia.

 

 

 

Copyright © 2007 BHP EKSPERT