Szkolenia wstępne BHP

 

Proponujemy przeprowadzenie Państwu następujących szkoleń wstępnych BHP:

  • szkolenie wstępne BHP dla osób kierujących pracownikami

  • szkolenie wstępne BHP dla pracowników administracyjno-biurowych

  • szkolenie wstępne BHP dla pracowników na stanowiskach robotniczych

  • szkolenie wstępne BHP dla pracowników na stanowiskach inżynieryjno-technicznych

  • szkolenie wstępne BHP dla pracowników służby BHP

  • szkolenie wstępne BHP dla Społecznych Inspektorów Pracy

 

 

Podstawa prawna: 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.  

(Dz.U. nr 180, poz. 1860 z późniejszymi zmianami)

 

 

 

Autor:Bartłomiej Daroszewski
Copyright © 2007 BHP EKSPERT