Szkolenie OBSŁUGA STACJI LPG


Kurs tankowania gazu LPG na stacjach paliw

Szkolenie w zakresie uzyskania uprawnień na napełnianie zbiorników samochodowych gazem skroplonym LPG.

 

Waruki przyjęcia na kurs obsługa stacji LPG:

  • przynajmniej podstawowe wykształcenie
  • ukończony 18 rok życia

 

Kurs tankowania gazu LPG na stacjach paliw trwa 3 dni i kończy się egzaminem państwowym przed komisja kwalifikacyjną TDT.

 

Wydawane uprawnienia na tankowanie pojazdów samochodowych gazem lpg w formie zaświadczenia kwalifikacyjne są ważne bezterminowo i uprawniają do obsługi stacji paliw LPG - stacji auto gazu w zakresie napełniania zbiorników samochodowych gazem skroplonym LPG.


kurs obsługi stacji paliw lpg / Kurs lpg


Ze względu na swoją mobilność nasz instruktor jest w stanie dojechać i przeprowadzić dla grup zorganizowanych kurs tankowania gazu lpg wraz z pozniejszym egzaminem przed TDT na terenie nastepujących miast: Olsztyn, Toruń, Włocławek, Kutno, Łódź, Lipno i innych.

 

 

Podczas zajęć na kursie omawiane są następujące zagadnienia tematyczne:

- ogólne wiadomości o właściwościach fizycznych i chemicznych gazów,
- gazy stosowane do napędu pojazdów,
- instalacje zasilania pojazdów samochodowych i osprzęt zbiorników LPG,
- budowa zbiorników LPG,
- oznakowanie zbiorników LPG,
- warunki dodatkowe stawiane pojazdom napędzanym gazem,
- napełnianie zbiorników gazem skroplonym LPG,
- czynności robocze i kontrolne,
- podstawowe wiadomości o dozorze technicznym,
- przepisy bhp i ppoż.

 

Kurs obsługa stacji LPG Olsztyn - START 17.04.2013r. godz. 16.00 ul. Kopernika 46A.

 

Kurs obsługa stacji LPG Włocławek, Toruń, Płock - po zebraniu grupy min. 7 osób - zapisy trwają.

 

Cena kursu / obsługa stacji LPG - 350 zł + egzamin 152 zł

 

 

 

Autor:Bartłomiej Daroszewski
Copyright © 2007 BHP EKSPERT