Umowa Stała

 

Z chwilą podpisania stałej umowy świadczymy nadzór nad warunkami pracy jako zewnętrzna służba bhp.

Podpisana umowa określa zakres świadczonych usług oraz warunków ich realizacji.

 

Firma bhp ekspert w ramach stałej umowy zapewnia:

 

 • szkolenia bhp i p.poż. (wstępne, okresowe),
 • opracowywanie instrukcji bhp i p.poż.
 • dokonywanie oceny ryzyka zawodowego na wszystkich stanowiskach pracy,
 • dokonywanie oceny warunków pracy oraz przestrzegania zasad i przepisów bhp i p.poż.,
 • przekazywanie pracodawcy wniosków mających na celu usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości,
 • dokonywanie oceny stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego,
 • doradztwo w zakresie obowiązujących przepisów bhp i p.poż.,
 • sporządzanie dokumentacji powypadkowej, prowadzenie rejestrów wypadków przy pracy,
 • sporządzanie rejestrów czynników szkodliwych dla zdrowia,
 • reprezentowanie Zakładu przed organami kontrolnymi.

 

Na życzenie klienta umowę można rozszerzyć o inne usługi.

 

Zaletami podpisania stałej umowy są:

 

 • stała zryczałtowana opłata (miesięczna),
 • przejęcie zadań służby bhp w Zakładzie,
 • za aktualizację dokumentacji bhp nie ma dodatkowych opłat,
 • za doradztwo prawne nie ma dodatkowych opłat,
 • na bieżąco kontrolujemy potrzebę szkoleń bhp oraz badań lekarskich,
 • informujemy o potrzebie przeprowadzenia pomiarów środowiska pracy i innych obowiązków ciążących na pracodawcy.

Usługi w zakresie BHP wykonujemy we Włocławku, Toruniu i innych miastach.

 

Prowadzimy dwa biura terenowe: Włocławek; Toruń.

 

Copyright © 2007 BHP EKSPERT