Wózki ze zmiennym wysięgiem I WJO

 

Wózek jezdniowy z wysięgnikiem kategorii I WJO

Kurs na operatora:

  • Wózków jezdniowych z wysięgnikiem kategorii I WJO
  • Wielozadaniowych wymienników osprzętu - Ładowarki teleskopowej


Celem kursu jest uzyskanie uprawnień do obsługi ładowarek wysięgnikowo teleskopowych.

Kurs przeprowadzamy wg programu uzgodnionego z UDT.

Program zajęć obejmuje wykłady teoretyczne z zakresu:  budowy urządzenia, czynności obsługowych i sposobu prawidłowej eksploatacji, przepisów dozoru technicznego i zasad bezpiecznej pracy wózkiem kat. I WJO oraz cyklu ćwiczeń i zajęć praktycznych.

Zajęcia teoretyczne i szkolenie praktyczne  odbywa się na terenie Ośrodka przy ul. Barskiej 12J  we Włocławku.

Kurs kończy się egzaminem państwowym przed komisją Dozoru Technicznego i uzyskaniem bezterminowego zaświadczenia kwalifikacyjnego w formie legitymacji operatora.

Uprawnienia ważne są na terenie Polski i całej Unii Europejskiej.


Oferujemy szkolenie dla:

  • pracowników kierowanych przez firmy
  • Urzędów Pracy
  • osób indywidualnych

 

KURS NA WÓZKI I WJO; KURS NA WÓZKI ZE ZMIENNYM WYSIĘGIEM; KURS NA ŁADOWARKI TELESKOPOWE

 

Cena kursu: 600 zł + egzamin 152 zł

 

Termin rozpoczęcia kursu: 14.07.2013r. godz. 10.00

 

Zapisy: telefonicznie 54 413 70 10 lub osobiście w siedzibie firmy BHP EKSPERT we Włocławk.

 

 

 


Autor:Bartłomiej Daroszewski
Copyright © 2007 BHP EKSPERT