WYCIĄGI TOWAROWE

 

Wyciąg budowlany to platforma przesuwana po maszcie o konstrukcji przypominającej drabinę, mocowanym do przewoźnego podwozia i opuszczanym w sposób pochyły na dach budynku. Na platformie tej transportowane są materiały budowlane na wyższe poziomy.

 

Cel szkolenia

Uzyskanie kwalifikacji zawodowych przez osoby obsługujące wyciągi towarowe oraz przygotowanie słuchaczy do egzaminu dającego uprawnienia operatora. Kurs przeznaczony jest dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach pracy realizujących operacje transportu pionowego z wykorzystaniem wyciągów towarowych.

Rodzaje uprawnień


• uprawnienia kat. I WT
  - wyciągi towarowe:

    - stacjonarne,

    - przewoźne i przenośne,

 
Organizacja szkolenia

Czas trwania kursu 3 - 4 dni

Wymagania wobec kandydata

•   ukończone 18 lat
•   wykształcenie co najmniej podstawowe


Dokumenty uzyskane po szkoleniu

Zaświadczenie kwalifikacyjne wystawione przez dozór techniczny uprawniające do obsługi danego urządzenia.

Cena szkolenia 350 zł

 

 

 

Copyright © 2007 BHP EKSPERT