Wykaz norm

 

 

  NORMY DLA MASZYN I URZĄDZEŃ

 

Nr normy PN

Tytuł normy PN

PN-EN ISO 12100-2:2005

Bezpieczeństwo maszyn - Pojęcia podstawowe, ogólne zasady projektowania - Część 2: Zasady techniczne

PN-EN 13478:2002 (U)

Maszyny - Bezpieczeństwo - Zapobieganie pożarom i ochrona przeciwpożarowa

PN-EN 349:1999

Maszyny - Bezpieczeństwo - Minimalne odstępy zapobiegające zgnieceniu części ciała człowieka

PN-EN 547-1:2000

Maszyny - Bezpieczeństwo - Wymiary ciała ludzkiego - Zasady określania wymiarów otworów umożliwiających dostęp całym ciałem do maszyny

PN-EN 811:1999

Maszyny - Bezpieczeństwo - Odległości bezpieczeństwa uniemożliwiające sięganie kończynami dolnymi do stref niebezpiecznych

PN-EN ISO 14122-4:2005 (U)

Maszyny - Bezpieczeństwo - Stałe środki dostępu do maszyn - Część 4: Drabiny stałe

PN-EN 981:2002

Maszyny - Bezpieczeństwo - System dźwiękowych i wizualnych sygnałów niebezpieczeństwa oraz sygnałów informacyjnych

PN-EN ISO 7731:2006 (U)

Ergonomia - Sygnały bezpieczeństwa dla obszarów publicznych i obszarów pracy - Dźwiękowe sygnały bezpieczeństwa

PN-EN 842:2002

Maszyny - Bezpieczeństwo - Wizualne sygnały niebezpieczeństwa - Ogólne wymagania, projektowanie i badanie

PN-EN 953:1999

Maszyny - Bezpieczeństwo - Osłony - Ogólne wymagania dotyczące projektowania i budowy osłon stałych i ruchomych

PN-EN 954-1:2001

Maszyny - Bezpieczeństwo - Elementy systemów sterowania związane z bezpieczeństwem - Część 1: Ogólne zasady projektowania

PN-EN 999:2002

Maszyny - Bezpieczeństwo - Umiejscowienie wyposażenia ochronnego ze względu na prędkości zbliżania części ciała człowieka

PN-EN 1005-3:2002 (U)

Maszyny - Bezpieczeństwo - Możliwości fizyczne człowieka - Część 3: Zalecane wartości graniczne sił przy obsłudze maszyn

PN-EN 1037:2001

Maszyny - Bezpieczeństwo - Zapobieganie niespodziewanemu uruchomieniu

PN-EN 1050:1999

Maszyny - Bezpieczeństwo - Zasady oceny ryzyka

PN-EN 1088:2001

Maszyny - Bezpieczeństwo - Urządzenia blokujące sprzężone z osłonami - Zasady projektowania i doboru

PN-EN 1093-1:2001

Maszyny - Bezpieczeństwo - Ocena emisji substancji niebezpiecznych przenoszonych powietrzem - Wybór metod badań

PN-EN 1093-4:2002

Maszyny - Bezpieczeństwo - Ocena emisji substancji niebezpiecznych przenoszonych powietrzem - Część 4: Skuteczność wychwytu odciągu miejscowego - Metoda znacznikowa

PN-EN 792-3:2002

Narzędzia z napędem nieelektrycznym - Wymagania bezpieczeństwa - Część 3: Wiertarki i gwinciarki

PN-EN 792-5:2002

Narzędzia z napędem nieelektrycznym - Wymagania bezpieczeństwa - Część 5: Wiertarki udarowe

PN-EN 848-3:2001

Bezpieczeństwo obrabiarek do drewna - Frezarki jednostronne - Część 3: Wiertarki i frezarki górnowrzecionowe sterowane numerycznie (NC)

PN-EN 12717:2004

Bezpieczeństwo obrabiarek - Wiertarki

PN-EN 12415:2002
z poprawką
PN-EN 12415:2002/A1:2004

Bezpieczeństwo obrabiarek - Małe tokarki sterowane numerycznie i centra tokarskie

PN-EN 12478:2002

Bezpieczeństwo obrabiarek - Ciężkie tokarki sterowane numerycznie i centra tokarskie

PN-EN 12840:2003

Bezpieczeństwo obrabiarek - Tokarki sterowane ręcznie z opcją lub bez opcji sterowania automatycznego

PN-EN 13736:2006

Bezpieczeństwo obrabiarek - Prasy pneumatyczne

PN-EN 13985:2006

Obrabiarki - Bezpieczeństwo - Nożyce gilotynowe

PN-EN 13218:2005

Obrabiarki - Bezpieczeństwo - Szlifierki stacjonarne

PN-M-56230:1996

Obrabiarki skrawające do metali - Podstawowe wymagania ergonomiczne

PN-EN 792-7:2004

Narzędzia z napędem nieelektrycznym - Wymagania bezpieczeństwa - Część 7: Szlifierki

PN-EN 792-8:2004

Narzędzia z napędem nieelektrycznym - Wymagania bezpieczeństwa - Część 8: Szlifierki do drewna i polerki

PN-EN 792-9:2004

Narzędzia z napędem nieelektrycznym - Wymagania bezpieczeństwa - Część 9: Szlifierki narzędziowe

PN-EN 60745-1:2006

Narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym - Bezpieczeństwo użytkowania - Część 1: Wymagania ogólne

PN-EN 859:1999

Bezpieczeństwo obrabiarek do drewna - Strugarki wyrówniarki z ręcznym posuwem

PN-EN 860:1999

Bezpieczeństwo obrabiarek do drewna - Jednostronne strugarki grubiarki

PN-EN 861:1999

Bezpieczeństwo obrabiarek do drewna - Strugarki wyrówniarko-grubiarki

PN-EN 1870-1:2001

Bezpieczeństwo obrabiarek do drewna - Pilarki tarczowe - Część 1: Pilarki tarczowe stołowe (ze stołem i bez stołu przesuwnego) i pilarki formatowe

PN-EN 1870-2:2002

Bezpieczeństwo obrabiarek do drewna - Pilarki tarczowe - Część 2: Poziome z belką dociskową i pionowe pilarki do płyt

PN-EN 1870-3:2003

Bezpieczeństwo obrabiarek do drewna - Pilarki tarczowe - Część 3: Pilarki górnowrzecionowe do cięcia poprzecznego oraz kombinowane pilarki górnowrzecionowe do cięcia poprzecznego/pilarki tarczowe stołowe

PN-EN 1870-4:2003

Bezpieczeństwo obrabiarek do drewna - Pilarki tarczowe - Część 4: Pilarki wielopiłowe do cięcia wzdłużnego z ręcznym podawaniem i/lub odbieraniem

PN-EN 1870-5:2004

Bezpieczeństwo obrabiarek do drewna - Pilarki tarczowe - Część 5: Kombinowane pilarki tarczowe stołowe/pilarki dolnowrzecionowe do cięcia poprzecznego

PN-EN 1870-6:2004

Bezpieczeństwo obrabiarek do drewna - Pilarki tarczowe - Część 6: Pilarki do drewna opałowego oraz kombinowane pilarki do drewna opałowego/pilarki tarczowe stołowe z ręcznym podawaniem i/lub odbieraniem

PN-EN 1870-7:2004

Bezpieczeństwo obrabiarek do drewna - Pilarki tarczowe - Część 7: Pilarki jednopiłowe do kłód z wbudowanym mechanizmem posuwowym stołu i ręcznym podawaniem i/lub odbieraniem

PN-EN 1870-8:2004

Bezpieczeństwo obrabiarek do drewna - Pilarki tarczowe - Część 8: Pilarki wzdłużne jednopiłowe z mechanicznym przesuwem zespołu piłującego, z ręcznym podawaniem i/lub odbieraniem

PN-EN 1870-9:2002

Bezpieczeństwo obrabiarek do drewna - Pilarki tarczowe - Część 9: Pilarki dwupiłowe do cięcia poprzecznego, z wbudowanym mechanizmem posuwowym i ręcznym podawaniem i/lub odbieraniem

PN-EN 1807:2001

Bezpieczeństwo obrabiarek do drewna - Pilarki taśmowe

PN-ISO 6534:1999

Pilarki łańcuchowe przenośne - Osłony rąk - Wytrzymałość mechaniczna

PN-EN 848-1:2001
z poprawką
PN-EN 848-1:2001/Ap1:2005

Bezpieczeństwo obrabiarek do drewna - Frezarki jednostronne - Część 1: Frezarki dolnowrzecionowe jednowrzecionowe pionowe

PN-EN 848-2:2001

Bezpieczeństwo obrabiarek do drewna - Frezarki jednostronne - Część 2: Frezarki górnowrzecionowe jednowrzecionowe

PN-EN 848-3:2001

Bezpieczeństwo obrabiarek do drewna - Frezarki jednostronne - Część 3: Wiertarki i frezarki górnowrzecionowe sterowane numerycznie (NC)

PN-EN 12750:2003

Bezpieczeństwo obrabiarek do drewna - Frezarki czterostronne

PN-EN 13128:2003
z poprawką
PN-EN 13128:2003/A1:2006 (U)

Bezpieczeństwo obrabiarek - Frezarki (i wytaczarki)

PN-EN 422:2000

Maszyny do przetwórstwa tworzyw sztucznych i mieszanek gumowych - Bezpieczeństwo - Maszyny do wytwarzania pojemników metodą formowania z rozdmuchiwaniem - Wymagania dotyczące projektowania i budowy

PN-EN ISO 3457:2005

Maszyny do robót ziemnych - Osłony - Definicje i wymagania

PN-EN 474-1:1999

Maszyny do robót ziemnych - Bezpieczeństwo - Wymagania ogólne

PN-EN 474-2:1999

Maszyny do robót ziemnych - Bezpieczeństwo - Wymagania dotyczące spycharek ciągnikowych

PN-EN 474-3:1999

Maszyny do robót ziemnych - Bezpieczeństwo - Wymagania dotyczące ładowarek

PN-EN 474-4:1999

Maszyny do robót ziemnych - Bezpieczeństwo - Wymagania dotyczące koparko-ładowarek

PN-EN 474-5:1999

Maszyny do robót ziemnych - Bezpieczeństwo - Wymagania dotyczące koparek hydraulicznych

PN-EN 474-6:1999

Maszyny do robót ziemnych - Bezpieczeństwo - Wymagania dotyczące wywrotek

PN-EN 474-7:2000

Maszyny do robót ziemnych - Bezpieczeństwo - Wymagania dotyczące zgarniarek

PN-EN 474-8:2000

Maszyny do robót ziemnych - Bezpieczeństwo - Wymagania dotyczące równiarek

PN-EN 474-9:2000

Maszyny do robót ziemnych - Bezpieczeństwo - Wymagania dotyczące układarek rur

PN-EN 474-10:2000

Maszyny do robót ziemnych - Bezpieczeństwo - Wymagania dotyczące koparek do rowów

PN-EN 474-11:2000

Maszyny do robót ziemnych - Bezpieczeństwo - Wymagania dotyczące ugniatarek

PN-EN 500-1:1999

Przejezdne maszyny drogowe - Bezpieczeństwo - Wymagania ogólne

PN-EN 500-2:1999

Przejezdne maszyny drogowe - Bezpieczeństwo - Wymagania szczegółowe dotyczące frezarek do nawierzchni drogowych

PN-EN 500-3:2002 (U)

Maszyny drogowe - Bezpieczeństwo - Część 3: Specjalne wymagania dotyczące maszyn do stabilizacji gruntu

PN-EN 500-4:2002 (U)

Maszyny drogowe - Bezpieczeństwo - Część 4: Specjalne wymagania dotyczące maszyn do zagęszczania

PN-EN 13862:2003

Przecinarki do podłoży - Bezpieczeństwo

PN-ENV 500-6:2002 (U)

Maszyny drogowe - Bezpieczeństwo - Część 6: Specjalne wymagania dotyczące układarek

PN-EN 706:2002

Maszyny rolnicze - Maszyny do przycinania pędów winorośli - Bezpieczeństwo

PN-EN 12348:2002

Maszyny do wiercenia rdzeniowego mocowane na stojaku - Bezpieczeństwo

PN-EN 12629-1:2002

Maszyny do produkcji betonowych i silikatowych elementów budowlanych - Bezpieczeństwo - Część 1: Wymagania ogólne

PN-EN 12629-4:2002

Maszyny do produkcji betonowych i silikatowych elementów budowlanych - Bezpieczeństwo - Część 4: Maszyny do produkcji dachówek betonowych

PN-EN 12733:2003
z poprawką
PN-EN 12733:2003/AC:2004

Maszyny rolnicze i leśne - Kosiarki silnikowe sterowane przez operatora pieszego - Wymagania dotyczące bezpieczeństwa

PN-EN 13448:2004

Maszyny rolnicze i leśne - Zespół do wykaszania między przeszkodami - Bezpieczeństwo

PN-EN 60825-4:2001
z poprawkami:
PN-EN 60825-4:2001/A1:2005
PN-EN 60825-4:2001/A2:2005

Bezpieczeństwo urządzeń laserowych - Osłony laserowe

PN-EN 61229:2000
z poprawką
PN-EN 61229:2000/A2:2004

Osłony izolacyjne sztywne do prac pod napięciem na urządzeniach prądu przemiennego

PN-EN 61479:2004

Prace pod napięciem - Osłony izolacyjne elastyczne na przewody

PN-EN 50021:2002 (U)

Urządzenia elektryczne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem - Zabezpieczenia typu "n"

PN-EN 61008-1:2005 (U)

Sprzęt elektroinstalacyjny - Wyłączniki różnicowoprądowe bez wbudowanego zabezpieczenia nadprądowego do użytku domowego i podobnego (RCCB) - Część 1: Postanowienia ogólne

PN-EN 61008-2-1:2002 (U)

Wyłączniki różnicowoprądowe bez wbudowanego zabezpieczenia nadprądowego do użytku domowego i podobnego (RCCB) - Część 2-1: Stosowanie postanowień ogólnych do wyłączników RCCB o działaniu niezależnym od napięcia sieci

PN-IEC 1008-2-2:1996

Wyłączniki różnicowoprądowe bez ­wbudowa­nego zabezpieczenia nadprądowego do użytku domowego i podobnego (RCCB) - Stosowanie postanowień ogólnych do wyłączników RCCB o działaniu zależnym od napięcia sieci

PN-92/E-06711.01

Maszyny elektryczne wirujące - Wbudowane zabezpieczenia cieplne - Przepisy zabezpieczania maszyn elektrycznych wirujących

PN-E-05204:1994

Ochrona przed elektrycznością statyczną - Ochrona obiektów, instytucji i urządzeń - Wymagania

PN-EN 60079-10:2003 (U)

Urządzenia elektryczne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem - Część 10: Klasyfikacja obszarów niebezpiecznych

PN-89/J-01101

Technika jądrowa - Systemy kontroli sterowania i zabezpieczenia reaktorów jądrowych - Nazwy i określenia

PN-ISO 11660-1:2002

Dźwignice - Dojścia, osłony i zabezpieczenia - Część 1: Postanowienia ogólne

PN-ISO 11660-3:2002

Dźwignice - Dojścia, osłony i zabezpieczenia - Część 3: Żurawie wieżowe

PN-EN 13155:2006

Dźwignice - Bezpieczeństwo - Zdejmowalne urządzenia chwytające

PN-EN 297:2002
z poprawkami:
PN-EN 297:2002/Ap1:2006
PN-EN 297:2002/A4:2005 (U)
PN-EN 297:2002/A6:2006

Kotły centralnego ogrzewania opalane gazem - Kotły typu B11 i B11BS, z palnikami atmosferycznymi, o nominalnym obciążeniu cieplnym nieprzekraczającym 70 kW

PN-EN 115:1997
z poprawkami:
PN-EN 115:1997/A1:2001
PN-EN 115:1997/A2:2006

Przepisy bezpieczeństwa dotyczące konstrukcji oraz instalowania schodów ruchomych i chodników ruchomych

PN-EN 1570:2002
z poprawką
PN-EN 1570:2002/A1:2006

Wymagania bezpieczeństwa dotyczące podnośników stołowych

 

Strony: 1 2 3 Następna »
Copyright © 2007 BHP EKSPERT