KURS DRWAL - PILARZ

 

Ośrodek doradztwa i Szkolenia BHP EKSPERT organizuje kurs pilarza dla drwali – operatorów pilarek spalinowych w zakresie wymaganym do wykonywania zawodu drwala i przyznania uprawnień do samodzielnego prowadzenia pozyskiwania drewna pilarkami łańcuchowymi i wysięgnikowymi.


Szkolenie obejmuje tematykę z zakresu
: bhp, obsługi, praktycznej nauki jednoosobowej ścinki drzew pilarką spalinową.

Kurs pilarza realizowany jest zgodnie z zarządzeniem nr 41 z dnia 2 lipca 1998 roku wydanego przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych.


Miejsce prowadzenia zajęć:

  1. część wykładowa kursu pilarza – sale wykładowe BHP EKSPERT we Włocławku przy ul. Barskiej 12 J.
  2. część praktyczna kursu pilarza – Nadleśnictwo Włocławek


Materiały oraz sprzęt:

W ramach prowadzonego kursu pilarza Zakład Mechanizacji Leśnictwa zapewnia uczestnikom materiały szkoleniowe, sprzęt ochrony osobistej (za wyjątkiem butów), pilarki, paliwo i inne materiały eksploatacyjne.

Egzamin i certyfikat
Kurs pilarza kończy się egzaminem teoretycznym i praktycznym przed Komisją Egzaminacyjną, w której skład wchodzą: pracownicy BHP EKSPERT, przedstawiciele Lasów Państwowych.

 

Cena kursu drwal - pilarz: 1200zł

 

Uczestnicy kursu pilarza otrzymują certyfikaty i zaświadczenia o ukończeniu kursu (szkolenia) honorowane przy przeprowadzaniu postępowania przetargowego w zakresie usług leśnych.

Certyfikat ukończenia kursu pilarza wydawany jest w języku polskim.

Pozwala na podjęcie pracy w zawodzie drwal-operator pilarki i jednoosobową ścinkę drzew. Certyfikat jest honorowany zarówno w kraju jak i za granicą.

 

Kontakt:

BHP EKSPERT ul. Barska 12 J Włocławek

54 413 70 10; 504 221 280 

 

Słowa kluczowe: kurs pilarza, kurs drwala, kurs operatora pilarek spalinowych, ścinka drzew.

 

 

Autor:Bartłomiej Daroszewski

Copyright © 2007 BHP EKSPERT