Kurs Operator żurawi przenośnych

 

Kurs na operatora dźwigów HDS (nazwa potoczna)

 

Cena kursu na żurawie przenośne HDS 600 zł (do ceny należy doliczyć koszt egzaminu państwowego UDT - 152 zł).

 

Kurs rozpoczyna się w dniu 24.04.2013r. o godz. 16.00 przy ul. Barskiej 12 J we Włocławku.

Realizacja następnych zajęć ustalana jest na pierwszych zajęciach z instruktorem.Warunki przyjęcia na kurs HDS Włocławek, Toruń, Olsztyn, Płock:

  • ukończone 18 lat,
  • wykształcenie minimim podstawowe.

 

 

Płatność za szkolenie / kurs OPERATOR HDS

 

Wpłaty można dokonać gotówką w biurze przy ul. Barskiej 12 J we Włocławku lub w naszych oddziałach terenowych w Toruniu przy ul. Długiej 25/39 oraz w Olsztynie przy ul. Kopernika 46A bądź przelewem na nr konta Credit Agricola Bank Polska S.A. 12 1940 1076 3046 8726 0000 0000. (W dniu rozpoczęcia kursu prosimy dostarczyć potwierdzenie wpłaty). W tytule prosimy podać: nazwisko i imię uczestnika, adres zameldowania oraz NIP. Opłata za kurs może być jednorazowa bądź rozłożona na 3 nieoprocentowane raty do zakończenia szkolenia.

 

 

Kurs OPERATOR HDS kończy się egzaminem państwowym przed komisją UDT. Wydawane zaświadczenia kwalifikacyjne są ważne bezterminowo i uprawniają do obsługi żurawi - typu HDS przewoźnych i przenośnych.

 

Nasza firma oferuje Państwu przeprowadzenie szkoleń na oraz kursów zarówno indywidualnych jak i grupowych. Realizujemy szkolenia w ośrodku oraz u klienta jeżeli posiada on niezbędne zaplecze techniczne do przeprowadzania zajęć praktycznych. 

 

Podczas kursu na HDS zdobędziesz wiedzę na temat: dozoru technicznego, podstawowe wiadomości o żurawiach HDS, podziału na typy: przeładunkowe, samojezdne, przewoźne itp., maszynoznawstwa specjalistycznego - budowy żurawi, eksploatacji dźwigów, obowiązków operatorów żurawi, bezpieczeństwa i higieny pracy, praktyka na żurawiu HDS - dźwigu samochodowym;

 

 

Skorzystaj z innych kursów w Ośrodku Doradztwa i Szkolenia BHP EKSPERT.

 

 

KURS NA OPERATORA HDS Włocławek - START 24.04.2013r. godz. 16.00 ul. Barska 12 J

 

KURS NA OPERATORA HDS Toruń, Olsztyn, Płock - po zebraniu grupy min. 7 osób - zapisy trwają.

 

 

 

Autor:Bartłomiej Daroszewski

Szkolenie na dźwigi HDS

Szkolenie na dźwigi HDS

Zurawa przenośny - praktyka Włocławek

Zurawa przenośny - praktyka Włocławek
 
Copyright © 2007 BHP EKSPERT