ODPOWIEDZIALNOŚĆ OSÓB KIERUJĄCYCH PRACOWNIKAMI

 

Ośrodek Doradztwa i Szkolenia BHP EKSPERT zaprasza Państwa na seminarium: 


ODPOWIEDZIALNOŚĆ OSÓB KIERUJĄCYCH PRACOWNIKAMI
NA PLACU BUDOWY

 

 

Termin i miejsce szkolenia: 3 wrzesień 2010r. Hotel MŁYN**** we Włocławku.


Czas szkolenia: 8.00 – 16.00; przerwa obiadowa: 13.00 – 13.30 (szwedzki stół + podwieczorek i napoje).


Prowadzący szkolenie: Specjalista ds. BHP / Przedstawiciel Inspekcji Pracy


Uczestnicy seminarium otrzymają stosowne zaświadczenie o jego zakończeniu.


Cel szkolenia:
Zapoznanie uczestników z obowiązkowymi procedurami w zakresie bezpieczeństwa pracy podczas prowadzenia procesu budowlanego od pozwolenia na budowę do odbiorów końcowych. Uczestnicy poznają również zaostrzone przepisy prawa budowlanego.


Cena za 1 uczestnika: 400 zł

 

Program szkolenia:


1. Komentarz do przepisów prawa budowlanego dla kierowników budowy
 Obowiązki kierownika budowy wynikające z rozdziału III Prawa Budowlanego
 Wiążąca informacja na temat odpowiedzialności karnej kierownika budowy wg art. 220 Kodeksu Karnego
 Najważniejsze obowiązki i problemy z interpretacją art. 22 Prawa Budowlanego

 

2. Obowiązki wynikające z aktów wykonawczych obowiązujących na placu budowy
 Praktyczne stosowanie najnowszych warunków technicznych i możliwe odstępstwa według art. 20.4 Prawa Budowlanego
 Najważniejsze PN – EN jakie należy stosować na placu budowy.


3. Rozpoczęcie budowy – przygotowanie placu budowy 
 Obowiązkowe i aktualne procedury formalne przy rozpoczęciu budowy (przygotowanie dokumentacji i przejęcie placu budowy)
 Zasady prawidłowego przygotowania planu BIOZ według art. 21a.1 Prawa Budowlanego
 Warunki, jakie musi spełniać placu budowy przed rozpoczęciem robót

 

4. Obowiązki kierownika budowy podczas prowadzenia i zarządzania budową
 Prawne obowiązki kierownika na placu budowy – na co szczególnie zwracać uwagę podczas prowadzenia budowy zgodnie z art. 22 Prawa Budowlanego i przepisów BHP
 Zasady prawidłowego prowadzenia dziennika budowy na podstawie art. 23 ust 2 – co należy uwzględnić dokonując wpisów
 Odpowiedzialność kierownika budowy za poprawność wykonania prac zgodnie z projektem budowlanym
 Postępowanie w razie wypadku przy pracy

 

5. Bezpieczeństwo i warunki ppoż. na placu budowy
 Omówienie podstawowych zasad bezpieczeństwa obowiązujących na placu budowy według rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003r.
 Jak zagwarantować bezpieczeństwo pracowników budowlanych – obowiązkowe zabezpieczenia i urządzenia jakie powinny znaleźć się na każdej budowie
  Procedury obowiązujące przy wystąpieniu wypadku przy pracy według rozdz. VII Kodeksu Pracy

 

6. Kontrole na placu budowy
 Jak prawidłowo prowadzić budowę w aspekcie kontroli organów nadzoru
 Tworzenie list kontrolnych, których wypełnienie gwarantuje właściwe przygotowanie do kontroli inspekcji

 

7. Ochrona Kierownika Budowy przed odpowiedzialnością karną i cywilną

 

 

 

Autor:Bartłomiej Daroszewski
Copyright © 2007 BHP EKSPERT