Szkolenie z pierwszej pomocy

 

 

 

W październiku 2011r. rozpoczynamy we Włocławku szkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy przed medycznej.

 

Szkolenie kończy się wydaniem stosownych zaswiadczeń. Szkolenie prowadzą wykwalifikowani orza doświadczeni wykładowcy.

 

Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy.

 

Zapisy pod numerem telefonu 544137010

 

 

Zgodnie z art. 2091. § 1. KP Pracodawca jest obowiązany:

 

 

1) zapewnić środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, gaszenia pożaru i ewakuacji pracowników,

 

2) wyznaczyć pracowników do:

     a) udzielania pierwszej pomocy.

 

 

Przypadkowe urazy przeważnie nie są ciężkie i zwykle można je zwalczać za pomocą prostych technik udzielania pomocy. Każdy powinien być jednak przygotowany na możliwość zdarzenia się poważniejszego wypadku, wymagającego udzielenia niezbędnej pomocy przedlekarskiej, obejmującej nawet przywracanie oddechu i krążenia. Dlatego też sprawą zasadniczą jest dokładne i szybkie podjęcie koniecznych działań, co wymaga dobrej oceny sytuacji i zdrowego rozsądku. Na przykład: niewiele pożytku przyniesie ratowanie osoby porażonej prądem, jeżeli jego źródło nie zostanie wyłączone. Równie ważna jest wiedza na temat czynności, jakie należy podjąć. W każdej sytuacji celem udzielania pomocy jest ratowanie życia, zapobieganie pogorszeniu stanu osoby poszkodowanej i pomoc w przywróceniu jej do stanu normalnego. Zadaniem osoby udzielającej pomocy jest stwierdzenie - bez narażania własnego zdrowia i życia - co się właściwie stało, uspokojenie i opieka nad osobą poszkodowaną w celu zażegnania dalszego zagrożenia, opatrzenie obrażeń i zapewnienie transportu do domu lub szpitala. Wezwanie pogotowia bywa zwykle konieczne w razie trudności z oddychaniem, poważnych zaburzeń czynności serca, intensywnego krwotoku, utraty świadomości, rozległych oparzeń, wstrząsu lub zatrucia. We wszystkich tych okolicznościach niezbędne jest przewiezienie ofiary do szpitala. Im szerszy jest zakres posiadanej wiedzy, tym sprawniejsze i skuteczniejsze działanie w razie wypadku. Na kolejnych stronach znajdują się instrukcje dotyczące głównych technik udzielania pierwszej pomocy. Nie zdołają one zastąpić doświadczenia, jakie można zdobyć na specjalnych kursach, ale należy zapoznać się z nimi, aby, w razie konieczności, umieć postępować sprawnie i skutecznie.

 

Szkolenie organizowane przez nasz ośrodek zapewni Tobie podstawowe umiejętności udzielania pierwszej pomocy, a zajęcia praktyczne z wykorzystaniem fantoma dodadzą Tobie pewności siebie w sytuacjach zagrożenia. 

 

 

Autor:Bartłomiej Daroszewski
Copyright © 2007 BHP EKSPERT