WYMAGANA DOKUMENTACJA PODCZAS KONTROLI PIP

Ośrodek Doradztwa i Szkolenia BHP EKSPERT zaprasza Państwa na seminarium: 


OBOWIĄZKI PRACODAWCY ORAZ WYMAGANA DOKUMENTACJA
PODCZAS KONTROLI PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI PRACY
 

 

Termin i miejsce szkolenia: 27 sierpień 2010r. Hotel MŁYN**** we Włocławku.
 

Czas szkolenia: 8.00 – 16.00; przerwa obiadowa: 13.00 – 13.30 (szwedzki stół + podwieczorek i napoje).
 

Prowadzący szkolenie: Specjalista ds. BHP / Przedstawiciel Inspekcji Pracy
Uczestnicy seminarium otrzymają stosowne zaświadczenie o jego zakończeniu. 
 

Cena za 1 uczestnika: 400 zł 

 

Program szkolenia:
1. Zadania PIP wynikające bezpośrednio z ustawy z 13 kwietnia 2007r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz.U. nr 89, poz. 589 z póź. zm.).
2. Kontrola stanu BHP w zakładach o wysokim poziomie zagrożeń zawodowych. Obowiązki pracodawcy w tym zakresie.
3. Sposoby promocji zagadnień bezpieczeństwa pracy w zakładach.
4. Koszty złych warunków pracy, tak w wymiarze moralnym, jak i ekonomicznym.
5. Odpowiedzialność pracownika Służby BHP za stan bezpieczeństwa pracy w zakładzie.
6. Wymagana dokumentacja podczas kontroli organów nadzoru (PIP; PIS).
7. Jak właściwie przygotować zakład do kontroli przez w/w organy.
8. Możliwość wnioskowania przez Inspektora PIP o podwyższenie składki na ubezpieczenie wypadkowe dla płatnika składek.
9. Za jakie wykroczenia organ kontroli może ukarać pracodawcę grzywną i w jakiej wysokości.
10. Dokumentacja pokontrolna organu prowadzącego (PIP, PIS).
11. Udzielanie odpowiedzi przez prowadzącego na pytania zadawane przez uczestników seminarium.  
  

Autor:Bartłomiej Daroszewski
Copyright © 2007 BHP EKSPERT